Evangelium Ježíše Krista

Mezi nejkrásnější pocity, které znám, patří, když jsme nejlepší přátelé s Ježíšem Kristem. On je nejlepší z nejlepších přátel.
Jaký je Váš oblíbený příběh o Ježíši Kristu? Tuto otázku jsme položili dvěma našim bratrům, členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.
Právě probíhá advent – období, které je tradicemi obzvláště protkané. Rodina Řezankova se podělila o své tradice zaměřené na Ježíše Krista.
„Když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha.“ Kdy jste ale naposledy dali někomu příležitost vám pomoci?
Pamatujme letos, o těchto Vánocích, na to, na čem záleží nejvíce: je to láska, kterou Bůh chová ke každému z nás!
Cesta k Bohu není o dokonalosti, ale o snaze následovat příklad Ježíše Krista, cesty „úzké a přímé“.
Svobodná vůle, svoboda jednání či rozhodování, pod těmito názvy známe jeden z největších darů, které Bůh udělil člověku.
Ať už se nacházíme uprostřed jakékoli obtíže, Nebeský Otec na nás vždy pamatuje a zná zkoušky, jež se snažíme překonat, jakkoli složité mohou být.
Otec nás neustále obrací ke svému Synovi – a ona radost, která pochází z toho, že se v životě zaměřujeme na Ježíše Krista, je skutečná, hluboká a trvalá. Je to plnost radosti.
Když se zdá, jako by naše pocity byly sotva dostačující na to, abychom se jimi mohli řídit, „sotva dostačující“ stále stačí a my se i tak můžeme rozhodnout se jimi řídit!
Ježíš Kristus strávil svůj čas tím, že sloužil a žehnal všem, a my, jako Jeho učedníci, jsme vybízeni, abychom činili totéž.
Nejposvátnější místa, která na zemi máme, jsou chrámy, jež vydávají svědectví o zásadní úloze Spasitele v chrámovém uctívání.