Tábory pro Mladé muže a Mladé ženy 2018

Na začátku srpna měla mládež možnost zúčastnit se táborů pro Mladé muže a Mladé ženy, které byly opět po dvou letech pořádány odděleně.

Tábor Mladých mužů 2018

Mladí muži první den dorazili do tábora a po zabydlení se dozvěděli, že v táboře existuje „Moroniův kufřík“, ze kterého mohou získávat ceny. Účastníci měli také za úkol zjistit, co zapisuje jistý pisatel pohybující se po tábořišti, a zapamatovat si to. Jednalo se o verš z Etera, dvanácté kapitoly, šestý verš: „A nyní já, Moroni, bych chtěl o těchto věcech poněkud promluviti; chtěl bych ukázat světu, že víra je to, v co doufáme a co není viděti; pročež, nepřete se, protože nevidíte, neboť neobdržíte žádné svědectví, teprve až po zkoušce své víry.“ Tento verš pak mladé muže provázel táborem a byl tématem několika lekcí. Po odpolední hře a vyluštění šifry si účastníci hned první večer také s průvodcem prohlédli nedalekou pevnost a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak zní stokrát zmenšený výbuch z kanónu.

Tábor Mladých mužů 2018

Kromě výletů a her inspirovaných příběhy z Knihy Mormonovy táborníci také jeden den pomáhali v nedaleké vesnici srovnávat suchou půdu. Lopatami, kolečkem a traktůrkem rozváželi zeminu po vesnici, aby se dala zasít nová tráva.

Jeden z večerů se konal fireside s presidentem Janem Pohořelickým, presidentem České/Slovenské misie. Mladí muži měli také příležitost účastnit se lekce semináře vedené budoucími misionáři a poslední večer byl zakončen duchovním firesidem s presidentem Romanem Čadeni z předsednictva kůlu Praha.

Tábor Mladých žen 2018

Mladé ženy spolu mezitím trávily čas na vlastním táboře u Olomouce. Měly příležitost se sblížit a přivítat do svého kolektivu nové mladé ženy ze Slovenska a z Ruska a také mladé ženy, které do Mladých žen nedávno přešly z Primárek.

Každé ráno měly účastnice duchovní program, kdy se rozdělily do tří skupin podle věku. Sdílely mezi sebou svědectví a poté se spojily na duchovní myšlenku následovanou samostudiem písem. Kromě toho také měly workshopy s rodinou presidenta Michala Hanzala z předsednictva kůlu a starším a sestrou Walkerovými. Odpolední programy byly ve znamení her a nácviku hudebního programu k vystoupení na zářijové konferenci Pomocného sdružení a Mladých žen.

Tábor Mladých žen 2018

Vedoucí si pro tábornice také nachystaly výlet, během kterého navštívily Rajskou zahradu, Lesní chrám a Sluneční horu, místa připodobněná ke třem stupňům slávy. Na Sluneční hoře byla krátká duchovní myšlenka a každá mladá žena obdržela dopis psaný z pohledu Nebeského Otce, který je ujistil o Boží lásce, podpoře a přání, aby se všechny Boží děti vrátily do svého nebeského domova.

Každá mladá žena dostala na starosti část tábora, aby se cítila být potřebná a učila se zodpovědnosti – od výběru písní a focení až po nácvik hudebního vystoupení, které si vzaly na starost nejstarší mladé ženy.

Tábor zakončil páteční fireside a tradiční svědecké shromáždění u táboráku, při kterém měly mladé ženy možnost se podělit o své svědectví.

Prostřednictvím organizací Mladí muži a Mladé ženy Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytuje mladým komplexní program. Mladí lidé mezi 12 a 17 lety se setkávají každou neděli ve třídách s náboženskou výukou a několikrát za měsíc při společenských akcích, k nimž patří projekty služby, sportovní aktivity, turistika a taneční zábavy. Jednou za rok se mládež účastní táborů Mladých mužů a Mladých žen, kde posilují svoje přátelství a zároveň spolu přicházejí ke Kristu.