Světový den prevence sebevražd 10. září

Církevní internetové stránky uvádějí zdroje a materiály, jež poskytují informace a podporu jednotlivcům a rodinám.

Sebevražda je tragické a komplexní téma. Deprese, duševní nemoc, osobní krize, izolovanost a dřívější pokusy o sebevraždu představují některé z rizikových faktorů, které se se sebevraždou pojí. Podle Světové zdravotnické organizace si každoročně vezme život kolem osmi set tisíc lidí a mnoho dalších se o to pokusí. Sebevražda je krom toho třetí nejčastější příčinou úmrtí lidí ve věku 15–19 let na světě.

Caring hands

Světový den prevence sebevražd připadá na 10. září. Připomínáme si ho každoročně, aby zvýšil povědomí o problematice a povzbudil společnost ke sdílení zdrojů a informací.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů provozuje webovou stránku Suicide Prevention and Ministering, na které se nacházejí informace a videa poskytující podporu a vedení jednotlivcům, rodičům, rodinám a vedoucím. Tato stránka uvádí, že „zvyšující se míra sebevražednosti je v mnoha oblastech světa příčinou značného znepokojení“ a že lidé „mohou tyto materiály využít k tomu, aby se seznámili s církevní naukou týkající se sebevraždy a varovnými signály, které jí předcházejí, a aby zjistili, jak pomoci osobě, která se ocitla v krizi, a jak reagovat poté, co někdo v důsledku sebevraždy přijde o někoho ze svých blízkých“.

Starší Dale G. Renlund z Kvora Dvanácti apoštolů ve videu Understanding Suicide uvedl: „Ze všech možných statistik víme, že někdo ve sboru [v kongregaci] má trápení… Jako Církev musíme těm, kteří mají sebevražedné myšlenky, pokusili se o sebevraždu nebo mají pocit, že jsou v nějakém ohledu na okraji zájmu, s láskou podávat pomocnou ruku a pečovat o ně. Je zapotřebí pomáhat s láskou a porozuměním a činit tak ve spolupráci s odborníky z řad zdravotníků, s církevními vedoucími, s přáteli a s podporou rodiny.“

Pro ty, kteří mají sebevražedné myšlenky, nebo pro ty, kteří mají naléhavé obavy o druhé, jsou na stránkách Církve uvedeny krizové poradenské telefonní linky. Tyto krizové linky jsou dostupné po celém světě, jsou zdarma a obsluhují je vyškolení lidé, kteří dokáží pomoci.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů se ve svém proslovu Jako rozbitá nádoba na generální konferenci roku 2013 podělil o tato slova povzbuzující k tomu, abychom si zvolili žít: „Ať máte jakékoli trápení, bratři a sestry – duševní či citové, fyzické či jiné –, nehlasujte proti drahocennosti života tím, že ho ukončíte! Důvěřujte v Boha. Vytrvejte v Jeho lásce. Vězte, že jednoho dne nastane zářivý úsvit a všechny stíny smrtelnosti zmizí.“

Tato webová stránka nabízí truchlícím rodičům a pozůstalým členům rodiny možnost lépe porozumět a dodává jim naději. Obsahuje také návrhy, jak pomáhat těm, kteří pokus o sebevraždu přežili, a jak hovořit o sebevraždě na radách a v rodině.

President M. Russell Ballard, úřadující president Kvora Dvanácti apoštolů, ve videu Sitting on the Bench: Thoughts on Suicide Prevention řekl: „Nic není mocnějšího než rámě lásky, jež může obejmout ty, kteří zápolí s obtížemi… Myslím, že můžeme mít vliv tím, že lidi navedeme k některým dostupným zdrojům, o jejichž existenci oni možná vůbec nevědí. Říkám tomu, že máme vysunuté antény. Dáváme na sebe vzájemně pozor, máme se rádi a ponecháváme soudy – věčné soudy – na našem Nebeském Otci a Pánu Ježíši Kristu, kteří vědí všechno.“