Starší Ballard a starší Bednar navštívili sedm evropských zemí

Starší Ballard a starší Bednar navštívili sedm evropských zemí

Mezi 6. a 14. zářím se dva apoštolové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů setkali s věrnými v sedmi evropských zemí. Starší M. Russell Ballard a starší David A. Bednar se zúčastnili setkání a konferencí s ženami, mladými svobodnými dospělými, misionáři, vedoucími kongregací a ostatními členy, aby je poučili a povznesli.

Starší M. Russell Ballard a starší Bednar jsou členy Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Na cestě po Evropě je doprovázel starší Donald L. Hallstrom z Předsednictva Sedmdesáti spolu se starším Josém A. Teixeirou, starším Patrickem Kearonem a starším Timothym J. Dychesem z předsednictva území Evropa.

„Návštěva staršího Ballarda a staršího Bednara byla pro mnohé, kteří je slyšeli hovořit, přelomovou událostí. Muži i ženy obnovili své odhodlání následovat Ježíše Krista a být ve světě dobrým vlivem,“ řekl starší Teixeira.

Během své návštěvy starší Ballard a starší Bednar oslovili členy Církve v Dánsku, Finsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Švédsku a Švýcarsku. K vyslechnutí jejich rad se shromáždily tisíce členů.

Úřad apoštola je nejvyšším kněžským úřadem v Církvi. Apoštolové slouží až do konce života a jsou zvláštními svědky Ježíše Krista pro celý svět. Obsazují nejvyšší řídící orgány Církve.