Spuštěny nové rumunské stránky zpravodajského portálu

Spuštěny nové rumunské stránky zpravodajského portálu

O půlnoci v sobotu 7. února 2015 spustilo Oddělení veřejných záležitostí Církve v území Evropa nový rumunský Zpravodajský portál, což jsou církevní stránky pro sdělovací prostředky, představitele ovlivňující veřejné mínění a pro veřejnost. Stránky mají stejný design jako standardizovaný mezinárodní Zpravodajský portál Církve, který se dnes používá v 72 zemích a regionech celého světa.

President Clark D. Ivory, který předsedá Církvi v Rumunsku a Moldávii, podotkl, že „tak jak po celém světě roste počet našich členů, je naše Církev ve své perspektivě stále globálnější.  Z tohoto důvodu je důležité zlepšit informovanost v těch jazycích, kde zakládáme kongregace Církve.“  A dále dodal, že „k tomu patří i Zpravodajský portál, protože ten oslovuje lidi, kteří byli dříve v případě našeho poselství velmi dezinformováni.  Věříme v Ježíše Krista a snažíme se sloužit všem lidem v každé části světa.“ 

Zástupce církevního oddělení veřejných záležitostí v Rumunsku, Dina Cojocaru, rovněž souhlasí, že spuštění těchto nových stránek je pro Církev v této zemi milníkem. „Naše Církev využívá všech prostředků, které nám Bůh poskytuje, abychom naplňovali přikázání dané v Markovi 16:15: ‚Kažte evangelium všemu stvoření.‘ Tyto stránky jsou jedním z těchto prostředků. Budeme si moci číst o naukách evangelia a o tom, jak členové Církve dělají to nejlepší, co mohou, aby tyto nauky uplatňovali ve svém životě. K těmto informacím bude mít přístup každý, kdo mluví rumunsky, takže skutečně poskytujeme informace ‚všemu stvoření‘.“

Stránky jsou dostupné na adrese www.redactiamormona.ro. Tyto stránky mimo jiné obsahují:

  • Design a navigace přizpůsobené sdělovacím prostředkům.
  • Vylepšené vyhledávání, díky němuž mohou sdělovací prostředky najít kýžený obsah.
  • Nová sekce s multimediálními soubory obsahující fotografie, videa a audiosoubory, které jsou k dispozici sdělovacím prostředkům, bloggerům i široké veřejnosti.
  • Více obsahu na domovské stránce – například hlavní zprávy a příspěvky na blogu.
  • Rejstřík témat, v němž jsou informace seřazeny tematicky. Počet zpracovaných témat postupně poroste.

Vedle těchto vylepšení byla zavedena také rozsáhlá technická vylepšení, aby Církev mohla poskytovat informace sdělovacím prostředkům, bloggerům a široké veřejnosti mnohem rychleji a srozumitelněji. Příkladem této snahy je sekce s kontaktními údaji a možností zaslat Církvi jakýkoli komentář.

„Mít Zpravodajský portál v rumunštině je prostě úžasné!“ říká Izabela Geambasu, nový webmaster stránek.  „Často jsem si četla celosvětové vydání Zpravodajského portálu a říkala jsem si, že ten či onen článek by byl perfektní pro lidi v naší zemi, kteří mají často mnoho otázek ohledně toho, kdo my jako Církev neboli jako členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vůbec jsme. Díky rumunskému Zpravodajskému portálu budou moci nyní najít odpovědi na své otázky, a to ve vlastním jazyce.“

 „Máme velkou radost z toho, že jedním z prvních článků na našem Zpravodajském portálu bylo videoposelství určené lidem v Rumunsku od apoštola Russella M. Nelsona, který je jedním z žijících apoštolů našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista a který před 25 lety Rumunsko požehnal,“ dodává Izabela.

Stránky byly spuštěny jen několik dnů před 25. výročím zasvěcení Rumunska pro hlásání znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista.

V současné době je rumunský Zpravodajský portál v pořadí 19. stránkou svého druhu v území Evropa. V následujících týdnech budou spuštěny portály v dalších dvou zemích, včetně České republiky.