Seznamte se s misionáři

Den v životě misionáře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Misionáři Svatých posledních dnů věnují čas tomu, že slouží lidem a učí je o evangeliu Ježíše Krista.

Co je to Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů?

Pokud jste jako většina ostatních lidí někdy slyšeli o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, možná jste trochu zvědaví, jací Svatí posledních dnů doopravdy jsou. Oficiální název církve zní Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a někteří se mylně domnívají, že je to výhradně americké náboženství. Ve skutečnosti jsou na celém světě miliony členů Církve a desítky tisíc misionářů. (Viz „Církev ve světě“ v sekci Fakta a čísla na stránkách zpravy.cirkevjezisekrista.org.) Svatí posledních dnů uctívají Ježíše Krista a považují Ho za svého Pána a Spasitele.

Je docela dobře možné, že členové a misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou i ve vaší zemi, a možná dokonce i ve vašem městě. Pokud na ulici uvidíte dvojici mladíků v bílé košili s kravatou nebo mladých žen v elegantních šatech se jmenovkami, je celkem pravděpodobné, že to jsou misionáři Svatých posledních dnů.

Kdo jsou misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů?

Misionáři Svatých posledních dnů jsou běžní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří se rozhodli věnovat 1,5 až 2 roky učení druhých o evangeliu Ježíše Krista. Misionáři Svatých posledních dnů jsou neplacení dobrovolníci na plný úvazek, kteří se rozhodli být služebníky Ježíše Krista.

Většinou jsou to svobodní mladí muži či svobodné mladé ženy ve věku 18 až 25 let. Někdy se sloužit na misii rozhodnou i manželské páry v důchodu. Všichni misionáři Svatých posledních dnů nosí jmenovky (na nichž je uvedeno jméno misionáře/misionářky a název „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“). Někteří jezdí na kole, autem nebo chodí pěšky, jiní se spoléhají na veřejnou dopravu. (Viz „Co jsou misionáři zač?“, pojdtekekristu.org.)

Jak vypadá den misionáře?

Misionáři Svatých posledních dnů pracují ve skupinkách, přinejmenším ve dvojicích. Těmto skupinkám se říká společníci. Tito misionářští společníci spolu bydlí a pracují – a misionářská práce je opravdu náročná!

Harmonogram misionářů Svatých posledních dnů se liší v závislosti na kulturním prostředí země, kde slouží. Nicméně věnují se týmž činnostem, ačkoli je mohou vykonávat v různých částech dne. Typický den misionáře zahrnuje časný budíček, modlitbu a fyzické cvičení, poté studium Bible, Knihy Mormonovy a dalších písem a církevních materiálů. Pokud misionáři slouží v zemi, v níž se mluví jiným jazykem než jejich rodným, věnují také určitý čas studiu jazyka dané země. (Viz „More Flexibility Announced for Mormon Missionary Daily Schedules“, newsroom.churchofjesuschrist.org.) Zbývající část dne tráví tou nejdůležitější částí své misionářské práce – tím, že učí druhé o Ježíši Kristu a Jeho evangeliu a slouží ostatním lidem. Po náročném pracovním dni se misionáři vracejí domů, připraveni dělat druhý den totéž.

Proč misionáři dělají to, co dělají?

Misionáři Svatých posledních dnů slouží z toho důvodu, že pociťují lásku k Bohu a svým bližním. Za svou službu nedostávají žádný plat. Upřímně věří tomu, že Bůh miluje své děti a že si přeje, aby se o Něm dozvěděly. Také chtějí pomoci lidem najít smysl, účel a směr jejich života. Rovněž si přejí pomoci jim pociťovat radost, která vyplývá z dodržování Božích přikázání. Chcete-li se dozvědět více o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů nebo o tom, jak se můžete setkat s misionáři Svatých posledních dnů ve své oblasti, navštivte stránky pojdtekekristu.org.