Role žen očima proroka Páně – čemu nás učí president Nelson o ženství

Petra Dítětová

Žena

Když přemýšlím nad presidentem Nelsonem, první slovo, které mi přijde na mysl, je láska. Kdykoli ho slyším hovořit nebo mám možnost číst si nějaké jeho vyjádření či proslov, pociťuji z jeho slov obrovskou lásku, kterou chová ke všem lidem kolem sebe. Lásku, která je nepředstíraná a zcela očividná.

Když se poté zamyslím na osobní rovině, uvědomuji si, že právě president Nelson mi skrze své inspirované vedení velmi pomohl na mé osobní cestě k hlubšímu porozumění toho, kým jsem jako dcera Boží – jakou mám hodnotu, jak bych měla nahlížet na sebe i druhé; také jaké jsou mé talenty, jak je mohu rozvíjet a jakou radost mohu pociťovat, když se o ně nebojím dělit s druhými. Jeho láskyplné vedení mi vskutku pomáhá pamatovat na to, kdo jsem, kam směřuji a co je skutečně důležité.

Čemu nás učí president Nelson

 „Nikdo nemůže zvládnout to, co zvládne spravedlivá žena. Nikdo nemůže mít na člověka takový vliv, jako má matka.“

„Muži umějí předávat druhým lásku Nebeského Otce a Spasitele, a také tak často činí. Ale ženy pro to mají zvláštní nadání – božský dar. Jste schopny vnímat, co druzí potřebují – a kdy to potřebují. Dokážete člověku podat pomocnou ruku, nabídnout mu útěchu, učit ho a posílit přesně ve chvíli, kdy to potřebuje. Ženy vidí věci jinak než muži, a my váš náhled na věc nesmírně potřebujeme! Vaše povaha vás nutí k tomu, abyste myslely nejprve na druhé – abyste se zamýšlely nad tím, jaký dopad na ně bude mít určité jednání.“

Žena

„Uvědomujete si záběr a rozsah svého vlivu, když pronášíte slova, která vám přicházejí do srdce a na mysl pod vedením Ducha?“

„Drahé sestry, ať již je vaše povolání jakékoli, ať jste v jakékoli situaci, potřebujeme vaše nabádání, vaše postřehy a vaši inspiraci. Potřebujeme, aby každá vdaná sestra promlouvala jako přispívající a rovnocenná společnice, zatímco v jednotě s manželem vede svou rodinu. Vy, sestry, ať vdané, či svobodné, vlastníte charakteristické schopnosti a zvláštní intuici, které jste obdržely jako dary od Boha. My, bratří, tento váš jedinečný vliv nedokážeme napodobit. Jsme si vědomi toho, že vrcholným aktem celého stvoření bylo stvoření ženy! Potřebujeme vaši sílu!“

„Potřebujeme ženy, které umějí čerpat z moci, již Bůh poskytuje těm, kteří dodržují smlouvy, a které vyjadřují své názory s přesvědčením a s pravou láskou. Potřebujeme ženy, které mají odvahu a vizi naší matky Evy.“

„Dokážete zdatně vytvářet útočiště pro sebe a ty, které máte rády. Navíc máte božský dar, který vám umožňuje přesvědčivě budovat víru v druhých. […] Pokračujte prosím! Vaše bdělost při ochraně vašeho domova a při vštěpování víry do srdce vašich blízkých bude přinášet odměny po celé následující generace […] Je toho tolik, na co se můžeme těšit! Pán vás sem seslal v nynější době, protože věděl, že jste schopné zvládat spletité těžkosti posledního období těchto posledních dnů.“

Žena

„Drahé sestry, máte neobyčejné duchovní dary a sklony. Naléhavě vás žádám, abyste se modlily o porozumění svým duchovním darům – abyste je zušlechťovaly, používaly a rozvíjely, a to více než kdy dříve. Pokud tak budete činit, změníte svět.“

„Potřebujeme vás! Potřebujeme vaši sílu, vaše obrácení, vaše přesvědčení, vaši schopnost vést, vaši moudrost a váš hlas.“

Kéž nám všem, a zvláště nám ženám, pomohou slova presidenta Nelsona, abychom si byli vědomi své hodnoty jako dětí Božích, dcer a synů Nebeského Otce, a nikdy nezapomněli na to, jak obrovskou lásku k nám chová.


V článku byly použity citace presidenta Nelsona z proslovů:
Prosba k mým sestrám, říjen 2015
Zapojení sester do shromažďování Izraele, říjen 2018
Duchovní poklady, říjen 2019
Přijměte budoucnost s vírou, říjen 2020