Rodinný domácí večer – tradice Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Seznamte se s jedním ze způsobů, jak Svatí posledních dnů tráví čas s rodinou

Latter-day Saint families spend time together during a weekly family home evening.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že Bůh nám dal rodiny, aby nám pomohl stát se takovými, jakými se podle Jeho přání máme stát. Věří, že rodina je ustanovena Bohem a že Bůh si přeje, abychom i poté, co zemřeme, byli se svou rodinou v nebi. A tak není překvapující, že Svatí posledních dnů věří, že čas věnovaný rodině má být zde na zemi prioritou!

Co je to rodinný domácí večer?

Svatí posledních dnů jsou nabádáni, aby si vyhradili jeden večer v týdnu na to, aby se společně s rodinou učili a bavili. Tomuto večeru se říká rodinný domácí večer. Rodinný domácí večer je tradicí členů Církve, která trvá již více než století. (Viz „100 let rodinného domácího večera“, Liahona, duben 2015, 80.) Tento večer obvykle probíhá v pondělí, ale lze ho pořádat v kterýkoli jiný večer v týdnu.

Co rodiny Svatých posledních dnů během rodinného domácího večera dělají?

Rodinný domácí večer je příležitostí k posilování vztahů mezi členy rodiny. Je to chvíle, kdy se členové rodiny sbližují. Činnosti během rodinného domácího večera mohou být tak jednoduché nebo tak propracované, jak si to rodina přeje – nejdůležitější je strávit čas spolu a užít si přitom zábavu. Mnohé rodiny Svatých posledních dnů při rodinném domácím večeru hrají hry, sportují, zpívají, slouží druhým, dají si něco dobrého k jídlu a dělí se s druhými o své talenty. Svatí posledních dnů jsou přesvědčeni, že pořádání rodinných domácích večerů může do rodiny vnést pokoj, jednotu a lásku.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou křesťané, a tak rovněž věří, že rodinný domácí večer je pro rodiče příležitostí učit jejich děti o evangeliu Ježíše Krista. Svatí posledních dnů věří biblickému učení, že rodiče mají vychovávat své děti „v cvičení a v napomínání Páně“. (Viz Efezským 6:4.) I další písma Svatých posledních dnů učí o tom, že rodiče mají „děti své učiti, aby se modlily a kráčely zpříma před Pánem“. (Viz NaS 68:28.) Z toho důvodu mnohé rodiny Svatých posledních dnů začínají a končí rodinný domácí večer modlitbou. Během rodinného domácího večera také společně studují slovo Boží a diskutují o otázkách nebo nejasnostech, které mohou členové rodiny ohledně různých témat z evangelia mít.

Jak se mohu dozvědět o Božím plánu pro mou rodinu?

Bylo by pro vás zajímavé dozvědět se více o tom, čemu Svatí posledních dnů věří ohledně rodin a co si Bůh přeje pro vaši rodinu? Chcete-li se dozvědět více o Božím plánu pro rodiny, navštivte stránky pojdtekekristu.org.