První genealogická konference v Uherském Hradišti

První genealogická konference v Uherském Hradišti

V sobotu 19. října 2013 se v prostorách Státního okresního archivu Uherské Hradiště uskutečnila první celostátní genealogická konference s podtitulem „Konference o rodinné historii“. Organizovala ji Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jako spolupořadatel se podílel Státní okresní archiv Uherské Hradiště. Účast přislíbili také další sponzoři: Moravský zemský archiv v Brně, FamilySearch, Zemský archiv v Opavě a Státní okresní archiv Zlín.

Konference byla určena zájemcům z řad široké veřejnosti a reagovala na rostoucí poptávku po takovýchto aktivitách. Jedna z příčin zvýšeného zájmu o pátrání po našich předcích je zrychlující se tempo digitalizace velkého množství spisů uložených v archivech, což lidem umožňuje nahlížení do elektronických matrik z pohodlí domova prostřednictvím internetu. Svůj vliv v tomto trendu ale sehrávají také média – například po odvysílání dokumentární série o genealogii „Tajemství rodu“ v České televizi v prvním pololetí roku 2013 prudce vzrostla návštěvnost digitálních matrik i badatelen všech archívů.

Konference, které se zúčastnila téměř stovka zájemců z celé České republiky i ze Slovenska, byla zaměřena na následující okruhy:

regionální historie a genealogické badání,

sbírky matrik v zemských archivech Čech, Moravy a Slezska a další archívní prameny,

postupující proces digitalizace a její problematika,

indexování digitálních záznamů (FamilySearch),

význam rodin a pořádání rodinných setkání.

Po přivítání všech přítomných místostarostou města Ing. Zdeňkem Procházkou měl úvodní slovo Tom Hrncirik, z jehož podnětu celá konference vznikla. Poté se svými proslovy vystoupili: PhDr. Jiří Čoupek, emeritní ředitel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti, PhDr. Jan Štěpán, Ph.D., zástupce vedoucí Zemského archivu v Opavě, pobočka Olomouc, Mgr. Lucie Křížová, vedoucí oddělení pro využívání archiválií Moravského zemského archivu v Brně, Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti, Mgr. David Valůšek, ředitel Státního okresního archivu Zlín, Inna A. Koňušin, manažer pro styk s veřejností a řízení projektu FamilySearch, JUDr. James McConkie, president České a slovenské misie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice,Ing. Milan Dynka, druhý rádce v předsednictvu okrsku Brno Církve Ježíše Krista SPD v České republice, Mgr. Zdeněk Cvikl, zakladatel a vedoucí Genealogického centra Valašska v Rožnově pod Radhoštěm, Bc. Blanka Lednická, profesionální genealog a autorka známých genealogických publikací a PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě.

Součástí konference byla nabídka publikací o genealogii – knih, brožur, letáků, map rodokmenů. O přestávkách nebo během oběda měli účastníci možnost diskutovat s přednášejícími a poradit se o některých tématech také s dalšími přítomnými odborníky na genealogii, říci si navzájem své zkušenosti a podělit se o tipy, rady a náměty související s bádáním v archivních matrikách.

Více informací lze najít na konferenčním webu http://www.geneakonf.cz, který obsahuje například program, fotodokumentaci nebo odkazy na sponzory; později zde přibude i sborník konference.

Ocenění si zaslouží celý realizační tým podílející se na přípravě konference i řečníci, kteří přednesli své příspěvky. Zvláštní poděkování patří Tomu Hrncirikovi z Houstonu v Texasu, který má své kořeny na Valašsku a který stál u zrodu celé akce. Během svého misijního pobytu v České republice v letech 2010 až 2011 často navštěvoval zdejší archivy. Na jaře 2013 pak inicioval jednání s řediteli a dalšími pracovníky archivů na Moravě a ve Slezsku a jejich společné plány pak vyvrcholily uspořádáním této podzimní přednáškové aktivity.