První dáma Albánie se dozvídá o mormonech ve své zemi

První dáma Albánie se dozvídá o mormonech ve své zemi

     První dáma Albánie, Odeta Nishaniová, se v pátek, 19. září 2014, setkala ve sborovém domě Církve v Durres s vedoucími Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a to se starším Patrickem Kearonem, prvním rádcem v předsednictvu území Evropa a s presidentem kůlu Tirana v Albánii, Medlirem Memaem. Vyměnili si názory na humanitární úsilí v Albánii.  Diskutovali také o důležitosti rodin a mravních hodnot ve společnosti a prospěšnosti posilování vztahů mezi církvemi.

     „Bylo pro mě výsadou setkat se s první dámou,“ řekl starší Kearon. „Strávili jsme spolu úžasné dopoledne, během kterého jsme se poučili o bohaté rozmanitosti albánské kultury a albánského lidu. První dámu jsme seznámili s činností Církve a podělili se s ní o naši touhu sloužit albánskému lidu. Paní Nishaniová hovořila poutavě, projevovala zájem a my se těšíme na rozvíjení vřelých vztahů s touto krásnou zemí.“

     Děti z rodin členů Církve ze sboru Durrës přivítaly první dámu zpěvem písně „Jsem dítě Boží“ a daly jí kytici podzimních květin.  První dáma mladým účinkujícím s úsměvem poděkovala.

     Poté byla provedena po budově a představena místním vedoucím Církve, kteří jí objasnili různé činnosti tohoto křesťanského náboženství, obzvláště programy posilující mládež a rodiny. Zvláštní důraz byl kladen také na organizaci pro ženy v Církvi, která patří k organizacím s největším počtem členek z celého světa ze všech celosvětových organizací sdružujících ženy. Starší Kearon dal první dámě knihu, která popisuje humanitární projekty Církve probíhající po celém území Albánie.

     Po prohlídce se Odeta Nishaniová a vedoucí Církve zúčastnili společného oběda v Tiraně. Tam se k nim připojila Dr. Marjeta Capiová, ředitelka veřejných záležitostí kůlu Tirana v Albánii a Artan Dervishi, biskup Prvního sboru Tirana. Jako projev vděčnosti za návštěvu a oddanou službu albánskému lidu obdržela první dáma sochu rodiny. Odeta Nishaniová přítomným vlídně poděkovala a vyjádřila potěšení nad uplynulým dnem.