Prohlášení vedoucích Církve v České republice k aktuálnímu dění ve světě

Holubice

Předsednictvo kůlu Praha Česká republika reaguje na současnou situaci na Ukrajině. Ve svém dopise, který bude čten kongregacím na nedělních bohoslužbách 27. února 2022, se připojuje k prohlášení Prvního předsednictva Církve a vyzývá členy, aby svým chováním, slovy i myšlenkami podporovali mír, lásku a úctu ke všem Božím dětem.


Drahé sestry a drazí bratři,

První předsednictvo Církve vydalo v pátek následující prohlášení:

Jsme zdrceni a hluboce znepokojeni zuřivým ozbrojeným konfliktem, který právě probíhá. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má členy ve všech dotčených oblastech i po celém světě. V mysli a v srdci jsme s nimi, stejně jako se všemi našimi bratry a sestrami.

Nadále se modlíme za mír a pokoj. Víme, že trvalý mír a pokoj lze nalézt prostřednictvím Ježíše Krista. On dokáže uklidnit a utišit naši duši i uprostřed hrozivých konfliktů. Učil nás, abychom milovali Boha a své bližní.

Modlíme se o to, aby tento ozbrojený konflikt rychle skončil, aby spory byly urovnány pokojně a aby mezi národy a v srdci každého z nás převládl mír a pokoj. Naléháme na světové vůdce, aby o takovéto řešení a o mír usilovali.

První předsednictvo

 

Jako předsednictvo kůlu se k tomuto prohlášení připojujeme a modlíme se za naše bratry a sestry v dotčených oblastech. Zároveň vyzýváme všechny členy a přátele Církve v našem kůlu, aby své osobní modlitby a půsty zasvětili tomu, aby mohlo převládnout mírové řešení vzniklé situace. Společně se za toto budeme postit a modlit i nadcházející postní neděli 6.3.

Vážíme si toho, že se ptáte, zda bude nějak z naší strany organizována pomoc pro postižené válkou. Církev již zajišťuje okamžitou pomoc skrze své pracovníky humanitárních organizací v konkrétních místech potřeby a velmi vděčni jsme také za všechny naše členy, kteří neotálejí a dle svých schopností a okolností již teď nezištně pomáhají. Aktivní pomoc budeme jako kůl poskytovat i organizovaně – především v podobě humanitární pomoci uprchlíkům, kteří do naší země přijdou. V příštích dnech rozešleme e-mailem dotazník, kterým budeme zjišťovat, kolik našich členů a přátel je schopno a ochotno poskytnout těmto uprchlíkům ubytování či jakoukoli jinou konkrétní pomoc. Podle toho budeme poté moci efektivněji koordinovat cílenou pomoc.

Každý také může přispět na pomoc i finančně. V kůlu nebudeme pořádat žádnou konkrétní finanční sbírku, ale budeme podle potřeby čerpat prostředky z centrálního Humanitárního fondu Církve, jenž je plně k dispozici pro organizovanou pomoc, kterou budeme poskytovat jak my v naší zemi, tak i církevní vedoucí přímo v zasažených oblastech. Proto prosíme všechny ty, kteří si přejí pomoci prostřednictvím Církve finančně, aby tak učinili prostřednictvím štědrého příspěvku do Humanitárního fondu Církve, a to stejným způsobem, jakým platíte desátky a další oběti – pouze na poukázce (nebo u poznámky pro příjemce) specifikujte „Humanitární fond“.

Sestry a bratři, drazí přátelé, president Russell M. Nelson na poslední generální konferenci řekl: „Nikdy v dějinách světa nebylo období, kdy by znalost našeho Spasitele byla pro každou lidskou duši osobně důležitější a závažnější. Představte si, jak rychle by se vyřešily ničivé konflikty po celém světě – i ty v našem osobním životě – kdybychom se všichni rozhodli následovat Ježíše Krista a dbát Jeho učení.“

Zvláště v těchto dnech jsme vděční za usmiřující oběť Ježíše Krista a za naději, kterou nám přináší do našeho života. Kéž svým chováním, slovy i myšlenkami podporujeme mír, lásku a úctu ke všem Božím dětem. Kéž nás tyto křesťanské ctnosti vedou k víře, naději a jednotě, díky nimž budeme společně vždy vítězi v jakémkoli konfliktu, kterému můžeme čelit

S láskou a modlitbami

Martin Pilka
Michal Hanzal
Roman Čadeni

Vaše předsednictvo kůlu