Prohlášení Prvního předsednictva ohledně ozbrojeného konfliktu

Církevní vedoucí prosí o to, aby „mezi národy a v srdci každého z nás převládl mír a pokoj“.

Holubice

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo toto prohlášení:

 

„Jsme zdrceni a hluboce znepokojeni zuřivým ozbrojeným konfliktem, který právě probíhá. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má členy ve všech dotčených oblastech i po celém světě. V mysli a v srdci jsme s nimi, stejně jako se všemi našimi bratry a sestrami.

 

Nadále se modlíme za mír a pokoj. Víme, že trvalý mír a pokoj lze nalézt prostřednictvím Ježíše Krista. On dokáže uklidnit a utišit naši duši i uprostřed hrozivých konfliktů. Učil nás, abychom milovali Boha a své bližní. 

 

Modlíme se o to, aby tento ozbrojený konflikt rychle skončil, aby spory byly urovnány pokojně a aby mezi národy a v srdci každého z nás převládl mír a pokoj. Naléháme na světové vůdce, aby o takovéto řešení a o mír usilovali.“

 

První předsednictvo