Poselství územních vedoucích

Připravujme se naslouchat apoštolům a prorokům

Když se s vděčností připravujeme a v radostném očekávání uchováváme své srdce pro Pána, aby si je vzal a připečetil je ke svým nebeským výšinám, generální konference se může stát jedním z nejúžasnějších období roku

Připravujme se naslouchat apoštolům a prorokům
Starší Joep Boom, Nizozemí
Starší Joep Boom, Nizozemí územní sedmdesátník, území Evropa-střed

V naší multikulturní rodině hojně slavíme všechny anglické, irské a nizozemské národní svátky. Manželka Kirsty se s nadšením a ze všech sil snaží, aby při příležitosti Halloweenu, Sinterklaasu, Vánoc a mnoha dalších svátků vyzdobila dům a připravila tradiční pokrmy, a naše děti a jejich kamarádi to měli vždy moc rádi!

Jednou večer jsme s Kirsty hovořili o tom, jak bychom mohli našim dětem zprostředkovat podobnou zkušenost během generální konference. Rozhodli jsme se, že jako vybrané jídlo na generální konferenci budeme servírovat domácí croissanty se šunkou a sýrem. Připravili jsem omalovánky s tématy z evangelia a slovní hry, abychom jim pomohli mít o konferenční proslovy aktivní zájem. Ráno před konferencí jsme se oblékli do nedělního oblečení. Ale měli jsme také spoustu polštářů a měkoučké přikrývky, aby z nich děti mohly postavit polštářové pevnosti a stany, a pociťovat tak bezpečí a lásku. Zatímco se naším domovem linula vůně čerstvě upečených croissantů, užívali jsme si společně sledování konference a vychutnávali si inspirovaná poselství církevních vedoucích. Mladší děti dostaly velkou pochvalu za to, že vydržely sedět během celého jednoho zasedání konference. Od starších dětí jsme postupem času očekávali, že vydrží o trochu déle. Nadšení z generální konference nám všem přinášelo velkou radost. Nyní jako prarodiče rádi dostáváme prostřednictvím sociálních sítí fotografie, na nichž vidíme, že naše vnoučata mají s konferencí podobnou zkušenost.

King Benjamin

Když čteme proslov krále Beniamina a to, jak se lidé připravovali, aby mohli slyšet jeho slova,(1) můžeme se z toho naučit nejméně třem důležitým zásadám. Zaprvé – pozvání obdrželi lidé z celé země, podobně jako jsme zváni my, abychom přišli a naslouchali našim církevním vedoucím v dnešní době. Můžeme se sami sebe zeptat: „Co dělám proto, abych pomohl(a) pozvat všechny členy svého sboru i své bližní a přátele z řad nečlenů?“ Zadruhé – čteme, že lidé se shromáždili. Dnes se můžeme shromažďovat jako rodiny nebo skupiny v našem domově nebo ve sborových domech. Pán řekl: „Nebo kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich.“(2) V častém shromažďování se spočívá obrovská síla.(3) A konečně, tito lidé se shromáždili okolo chrámu a rozmístili se tak, aby slyšeli slova spasení. Dovolte mi navrhnout, abychom usilovali o totéž. Chrám je místem, kde se setkává nebe se zemí, kde můžeme nalézt útočiště před bouřemi, které běsní ve světě, v němž žijeme, a kde můžeme připravit své srdce a mysl pro to, co má věčnou důležitost. Úžasným způsobem, jak připravit své srdce a mysl a být duchovně více naladěni přijmout slovo Boží z úst Jeho služebníků, je jít do domu Páně a zapojit se do práce na rodinné historii.(4) Starší Robert D. Hales řekl: „Slibuji vám v Jeho jménu, že budete-li se modlit s upřímnou touhou slyšet hlas Nebeského Otce v poselstvích této konference, zjistíte, že k vám promlouvá, aby vám pomohl, posílil vás a vedl vás domů do své přítomnosti.“(5)

Svědčím o tom, že to je pravda. Když se s vděčností připravujeme a v radostném očekávání uchováváme své srdce pro Pána, aby si je vzal a připečetil je ke svým nebeským výšinám,(6) generální konference se může stát jedním z nejúžasnějších období roku. Dokonce nezapomenutelným obdobím, kdy se setkáváme s rodinou a přáteli a pociťujeme výsadu vyslechnout si našeho proroka, apoštoly a další generální autority, kteří si připravili inspirovaná poselství, aby požehnali našemu životu. Stane se nádhernou oslavou, která změní náš život a během níž obdržíme osobní duchovní vedení a posílíme víru v Pána Ježíše Krista.


1. Mosiáš 2:1, 5–6
2. Matouš 18:20
3. Moroni 6:5
4. NaS 1:38
5. Generální konference, říjen 2013, sobotní dopolední zasedání
6. Náboženská píseň, „Prameni všech požehnání“, hudba: John Wyeth (1770–1858) a slova: Robert Robinson (1735–1790)