President Dieter F. Uchtdorf na návšvě v Evropě

President Dieter F. Uchtdorf na návšvě v Evropě

President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které je nejvyšším řídícím orgánem Církve, navštívil v červnu se svou manželkou Harriet západní Evropu, aby oslavili několik pro Církev důležitých milníků.

Presidenta Uchtdorfa, který pochází z Německa, kde byl do Církve obrácen, doprovázel starší José A. Teixeira, president území Evropa.

„Tato cesta byla vskutku úžasná,“ řekl starší Teixeira.  „Symbolizovala víru, rodinu, růst a oddanost našich věrných členů v Evropě.  Členové Církve pocítili lásku Páně zprostředkovanou presidentem a sestrou Uchtdorfovými.“

President Uchtdorf připomněl členům Církve blížící se 60. výročí otevření chrámu ve Švýcarsku, který byl prvním chrámem Svatých posledních dnů postaveným mimo území Severní Ameriky.  V satelitním přenosu, který se vysílal do všech kongregací v západní Evropě, president Uchtdorf řekl: „První misionáři Svatých posledních dnů dorazili do západní Evropy před více než 170 lety.  Církev má nyní na celém světě více než 15 milionů členů, z nichž půl milionu jich žije v Evropě.  Toto je veliké a podivuhodné dílo, nikoli jakási nepatrná věc skrytá v koutě.  Božím dílem a slávou je přinášet požehnání evangelia do života Jeho dětí, ať žijí kdekoli!“

President Uchtdorf se se svou manželkou Harriet setkali s vedoucími Církve v Bernu ve Švýcarsku; v Římě v Itálii a ve Varšavě v Polsku. 

President Uchtdorf rovněž navštívil pozemek pro výstavbu chrámu v italském Římě a se zaujetím sledoval, jak výstavba chrámu postupuje kupředu.  Chrám má být dokončen v roce 2015.

Ve Varšavě president a sestra Uchtdorfovi promlouvali ke členům Církve z různých částí země a setkali se s misionáři z Polské misie Varšava. Dále v Polsku navštívili také Auschwitz-Birkenau.

President Uchtdorf, který před odchodem do důchodu pracoval jako šéfpilot německé letecké společnosti Lufthansa a který je vojenským veteránem, slouží již téměř 20 let jako generální autorita Církve.  S manželkou Harriet jsou manželé od roku 1962 a mají dvě děti, šest vnoučat a jedno pravnouče.  Kvůli svému povolání v Církvi žijí Uchtdorfovi nyní trvale ve Spojených státech amerických.