Přehled nejdůležitějších událostí roku 2013

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2013

Dramatický nárůst v počtu církevních misionářů, tisíce mormonských pomáhajících rukou uklízejí a zkrášlují, zasvěceny nové chrámy.

Rok 2013 se v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyznačoval pozoruhodným růstem – od expanze misionářského programu až po dosažení patnáctimilionového milníku počtu členů Církve na celém světě. Církev oslavovala i další milníky – od 50. výročí služby presidenta Thomase S. Monsona v povolání apoštola až po výročí založení Polynéského kulturního střediska na Havaji, obchodů Deseret Industries a skautského programu. Církev poskytla útěchu a humanitární pomoc v mnoha oblastech světa, například na Filipínách, Haiti či v Oklahomě.

Misionářskou službu zahájily tisíce dalších Svatých posledních dnů
Oznámení, které pronesl Thomas S. Monson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, na generální konferenci v říjnu 2012, navždy ovlivnilo misionářskou práci na celém světě.


Od historického oznámení, které snížilo věk pro misionářskou službu na plný úvazek, počet mladých mužů a žen, kteří se nyní dělí o evangelium Ježíše Krista jakožto misionáři na plný úvazek, postupně vzrostl z 58 500 v říjnu 2012 na více než 82 tisíc na konci roku.

Aby Církev dokázala pojmout větší počet misionářů, museli církevní vedoucí navýšit kapacitu misionářských výcvikových středisek (MTC) a upravit příslušné plány, vytvořit nové misie a zefektivnit proces přijímání a vysílání misionářů. Jednou z velkých změn byla přestavba soukromé církevní školy v Mexico City po maturitách na začátku června a její přeměna na konci tohoto měsíce ve výcvikové středisko Mexico City MTC. MTC bylo otevřeno 26. června a je připraveno pojmout až tisíc misionářů.

Tajfun Haiyan na Filipínách
Církev byla velmi aktivní při poskytování humanitární pomoci lidem postiženým listopadovým tajfunem Haiyan. Více než 10 tisíc Filipínců našlo spolu se svými čtyřmi tisíci mormonskými sousedy útočiště ve dvou stovkách kaplí Svatých posledních dnů. Církevní humanitární služby nakoupily okamžité zásoby v podobě vody, hygienických balíčků a mnoha dalších věcí.


Počet členů Církve přesáhl 15 milionů
Počet členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů přesáhl 15 milionů, jak to oznámil president Církve Thomas S. Monson během úvodního zasedání generální konference v říjnu 2013.


„Církev pokračuje ve stabilním růstu a každý rok mění život více a více lidem,“ řekl president Monson. „Šíří se po celé zemi a naši misionáři vyhledávají ty, kteří hledají pravdu.“

President Monson slouží jako apoštol již 50 let
Byl povolán 4. října 1963. Když byla 36letému Thomasu S. Monsonovi vyjádřena podpora jako apoštolovi Církve, byl nejmladším mužem za 53 let, který byl do tohoto úřadu povolán. President Monson je první generální autoritou od doby Josepha Fieldinga Smitha (1876–1972), která slouží již 50 let.


President Monson sloužil nejprve jako člen Kvora Dvanácti apoštolů, pak jako rádce tří presidentů Církve a v posledních pěti letech jako její 16. president.

Sestra Frances J. Monsonová zemřela
Frances J. Monsonová, manželka presidenta Thomase S. Monsona, která byla několik týdnů hospitalizována, zemřela 17. května 2013.


Sestra Monsonová, která byla podle slov svého manžela a členů rodiny kotvou lásky, soucitu a služby, byla svými slovy i skutky příkladem křesťanského života. Všichni budou vzpomínat na její celoživotní tichou a vytrvalou podporu jejího manžela v jeho církevních povinnostech.

Nové čínské internetové stránky
Nové internetové stránky, mormonsandchina.org, obsahují informace pro čínské občany, kteří vstoupili do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, zatímco žili nebo studovali v jiné zemi a nyní se vrátili do své vlasti. Stránky se zabývají různými otázkami spojenými s aktivitou v Církvi a poskytují povzbuzení, pokud jde o podporování zákonů v Čínské lidové republice.


Změna v povoláních vedoucích Mladých žen
První předsednictvo oznámilo na výroční dubnové generální konferenci povolání nových vedoucích do generálního předsednictva Mladých žen. Bonnie L. Oscarsonové byla vyjádřena podpora jako generální presidentce Mladých žen. Jejími rádkyněmi jsou sestra Carol F. McConkieová (první rádkyně) a sestra Neill F. Marriottová (druhá rádkyně). Tyto tři ženy jsou vedoucími programu pro mladé ženy ve věku 12–17 let. Nové předsednictvo začalo sloužit v dubnu 2013.


Nové generální shromáždění žen
Ženy a dívky starší osmi let se budou každých šest měsíců účastnit shromáždění vždy v sobotu před generální konferencí Církve. Tato shromáždění budou vést předsednictva Pomocného sdružení, Mladých žen a Primárek pod vedením Prvního předsednictva.


Tato nová pololetní shromáždění byla oznámena Prvním předsednictvem. Dříve měly dospělé ženy a dospívající dívky vždy vlastní shromáždění.

Náboženská svoboda
V souvislosti s úsilím zdůrazňovat důležitost náboženské svobody a postavení náboženství ve veřejných diskusích vydala Církev několik zdrojů, jejichž cílem je prohloubit porozumění a aktivitu v této oblasti. K těmto novým zdrojům patří jedinečné animované video a další videa, která zdůrazňují důležitost ochraňování náboženské svobody, facebooková stránka „Support Religious Freedom“, na které jsou aktuality a informace týkající se náboženské svobody, a tematickou stránku, která obsahuje zásady náboženské svobody a navrhuje způsoby, jak se do této problematiky zapojit.


V úvodním videu zdůrazňuje starší L. Tom Perry z Kvora Dvanácti apoštolů skutečnost, že „životně důležitá svoboda svědomí, jež je zakotvena v náboženské svobodě, musí být pečlivě zachovávána a ochraňována“.

Nová podoba stránek FamilySearch.org
Nová verze stránek FamilySearch.org, která byla spuštěna v tomto roce, činí vyhledávání rodinné historie interaktivnější a příhodně spolupracuje s přidanými nástroji pro sociální sítě, fotografie a příběhy, díky kterým se práce na rodinné historii stává osobnějším zážitkem pro každého uživatele.


Cílem vylepšení těchto stránek je rozšířit zájem o rodinnou historii převážně mezi ty, kteří se nepovažují za badatele či genealogy, zejména mladé lidi, kteří jsou mistry digitálních oblastí, jako jsou sociální média.

Odklízení následků tornáda v Oklahomě si vyžádalo pomáhající ruce Církve
V květnu se částmi Oklahomy v USA prohnalo ničivé tornádo, které si vyžádalo 24 lidských životů a zpustošilo město Moore. Mormonské pomáhající ruce spolu s Církevními humanitárními službami a s misionáři pracovali s místními představiteli na odklízení následků během víkendu, kdy byl Den vzpomínek, i potom.


Jedna obyvatelka města Moore řekla, jak byla udivena, že lidé dokáží mít tolik soucitu a lásky k lidem, které vůbec neznají. „Jenom se na ně podívám a musím brečet. … Děkuju Bohu … za to, že poslal tyto lidi, aby mi pomohli.“ Její dům tornádo zcela zničilo.

Výsadba stromů na Haiti
Více než 1 800 mormonských dobrovolníků se během Dne zemědělství, což je na Haiti státní svátek, zúčastnilo zalesňovacího projektu a vysadilo zhruba 25 tisíc stromů. Výsledkem výsadby stromů, která je součástí pokračujícího závazku Církve pomoci s obnovou Haiti poté, co bylo v roce 2010 zničeno zemětřesením, bude celkem 400 tisíc stromů, které budou do ukončení projektu vysázeny. Místní církevní vedoucí zorganizovali projekt, který se uskutečnil v šesti městech a třech okrscích po celé zemi.


Zasvěcen chrám ve Střední Americe
Chrám Tegucigalpa v Hondurasu zasvětil 17. března 2013 president Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve. Chrám je 141. fungujícím chrámem Církve a šestým ve Střední Americe.


Před zasvěcením probíhaly tři týdny dny otevřených dveří, kdy se lidé jakéhokoli vyznání mohli do chrámu podívat a prohlédnout si ho. Večer před nedělním zasvěcením připravili Svatí posledních dnů program složený z původních písní a tanců, který představil krásy a kulturu této země a pojednával i o stavbě nového chrámu.

Chrám Provo City Center na podpěrách
Se zavedením inovativního inženýrského podloží zvedli stavbaři rekonstruující původní Tabernacle v Provu celou cihlovou konstrukci do výše 12 metrů na ocelových podpěrách. Díky tomu mohli stavbaři vyhloubit podlaží pro budoucí suterén modernizované budovy. Tabernacle, který v prosinci 2010 téměř celý zničil oheň, se po přestavbě stane druhým chrámem ve městě Provo.


Biblická videa na internetu
22. května 2013 bylo dokončeno natáčení 49 biblických videí z produkce Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Přišly zde k životu příběhy z Nového zákona ve verzi Krále Jakuba, přičemž bylo potřeba vyrobit kulisy, které představovaly dávný Jeruzalém, ale které se nacházely nedaleko města Goshen ve středním Utahu.


Tato filmová ztvárnění jsou snadno dostupná pro veřejnost na internetu, přičemž jsou určena nejen pro členy Církve, ale i pro členy jiných denominací. Vybudované kulisy se budou používat i pro další církevní produkci v budoucnosti.

Úspěch kampaně „I’m a Mormon“ [„Jsem mormon“] na Britských ostrovech
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů spustila v dubnu tohoto roku ve Velké Británii a v Irsku kampaň „I'm a Mormon“ [„Jsem mormon“]. V červnu vzrostl počet návštěvníků stránek mormon.org.uk o 250 %. Podobný nárůst byl zaznamenán i u lidí, kteří si objednali výtisk církevní Knihy Mormonovy nebo kteří vyjádřili přání, aby je navštívili misionáři.