Představujeme nového misijního presidenta Jacoba G. Gehringa a jeho manželku

President Jacob G. Gehring s manželkou Tinou
Tina M. a Jacob G. Gehring Nový misijní president s manželkou

President Jacob G. Gehring se narodil 20. března 1971, v Tacomě (Washington, USA). Narodil se ve smlouvě, stejně jako jeho manželka. President Gehring mnoho let pracoval pro Ancestry.com a FamilySearch v oblasti získávání obsahu a digitálního publikování; nyní pracuje v rodinné stavební firmě v Tacomě ve státě Washington. Sloužil v řadě církevních povolání, jako skautský vedoucí, učitel semináře, president Mladých mužů sboru, president Mladých mužů kůlu a biskup.

Sestra Tina Gehringová se narodila 20. dubna 1970 v Provu (Utah, USA). Sestra Gehringová zastává velmi náročnou práci, v rámci níž vychovává děti a udržuje v chodu domov zaměřený na evangelium. Gehringovi mají pět dětí. Jsou to: Danielle (23), Gabrielle (21), Elijah (19), Jon (14) a Ginelle (9). Sestra Gehringová sloužila jako skautská vedoucí Vlčat, učitelka Primárek, presidentka Mladých žen sboru a presidentka Pomocného sdružení sboru.

Rozhovor s presidentem Jacobem G. Gehringem:

Jak vzpomínáte na svou misionářskou službu v České republice? Co jste se díky misii naučil?

President Gehring:

Misionářská služba byla pro mě jakožto mladého muže vrcholem dospívání a úžasnou zkušeností. Čeština i slovenština mi připadaly náročné, ale okouzlující. Hlavně jsem se však naučil důvěřovat Pánu a pečlivě naslouchat Duchu Svatému, abych se mohl nechat vést jeho tichým, jemným hlasem.

Byl jste překvapen, když jste se dozvěděl, že jste byl povolán jako misijní president do České republiky? Jaká byla Vaše první reakce? Jaké to vyvolalo vzpomínky?

President Gehring:

Ano, překvapilo nás to, ale zároveň i nadchlo. Tuto příležitost přijet znovu do této misie přijímáme se značnou pokorou. Svaté v dané části světa máme moc rádi. Obzvláště nás těší, že nás v misijním poli budou moci doprovázet dvě z našich dětí.

Vzpomínám na náročnou práci a obtížné jazyky, ale zejména na úžasné lidi z Česka a ze Slovenska.

Co byste doporučil mladým lidem, kteří si nejsou jistí tím, zda sloužit misii na plný úvazek?

Pokud milujete Boha a přejete si být takoví, jako je On, pak Mu jistě budete chtít dát svou lásku najevo prostřednictvím poslušnosti a služby druhým. Dělit se s druhými o evangelium je obzvláště nesobeckým projevem této služby.

Bůh rovněž odpovídá na modlitby. Miluje vás a přeje si, abyste měli svědectví o evangeliu. Budete-li se řídit pokyny, jimiž očekáváme, že se budou řídit zájemci (viz Moroni 10:3–5), budete moci i vy poznat pravdu ohledně všech věcí – včetně toho, zda máte, či nemáte sloužit na misii.

Čeho si nejvíce vážíte na své manželce?

President Gehring:

Moje manželka Tina je úžasná. Má velmi silné svědectví o evangeliu a je velmi pilná a pracovitá. Je nadšená z toho, že se bude moci vrátit do České a slovenské misie, a mě těší, že mohu být jejím společníkem.

Máte nějakou vizi, čeho byste chtěl během své tříleté služby jako misijní president dosáhnout?

President Gehring:

Milujeme Spasitele. Jsme nesmírně vděčni za Jeho příklad a za spasení, jehož můžeme dosáhnout Jeho prostřednictvím jakožto našeho Vykupitele. Plán, který pro nás má, nám umožňuje pociťovat pokoj a radost na této zemi a dosáhnout věčného spasení a oslavení v nebi.

Co byste rád vzkázal českým a slovenským členům Církve?

President Gehring:

Máme vás rádi. Moc nás těší, že budeme moci být s vámi. Některé z vás si pamatujeme z doby, kdy jsme byli mladí, ale zároveň se těšíme, že budeme mít příležitost poznat mnohé další. Modlíme se za vás a za růst a moc evangelia v této misii.