Předseda Evropské komise pozval vedoucího představitele mormonské církve na vrcholné setkání s náboženskými vůdci

Předseda Evropské komise pozval vedoucího představitele mormonské církve na vrcholné setkání s náboženskými vůdci

Starší José A. Teixeira, president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, se setkal s dvaceti vysokými představiteli křesťanských církví, islámu, židovského náboženství i dalších náboženství z celé Evropy, aby diskutovali o „Budoucnosti Evropské unie“.

Toto setkání na vrcholné úrovni hostil José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, a spolupředsedal mu Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady, a László Surján, místopředseda Evropského parlamentu. Letos je to poprvé, co byl na toto setkání pozván představitel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Během debaty starší Teixeira navrhl, aby v zájmu zachování silnější a mírové budoucnosti v Evropě zaujímala důležitou roli víra, rodina a svoboda vyznání a aby se na tyto zásady bral dostatečný ohled při tvorbě evropských politik. Řekl: „Budoucnost Evropy spočívá v dnešku. Spočívá v naší rodině, kde se děti učí životním hodnotám – pravdě, cti, ctnosti, sebeovládání; hodnotě vzdělání a poctivé práce, smyslu života a právu na život.“

Starší Teixeira v závěru své řeči citoval z dokumentu Rodina – prohlášení světu a vyzval „odpovědné občany a vládní úředníky, ať jsou kdekoli, aby podporovali ty kroky, které jsou určené k udržení a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti“. Prohlášení o rodině vydalo První předsednictvo, nejvyšší řídící orgán Církve, v září 1995.

Účastníci přijali výzvu předsedy Barrosa, aby se zamysleli nad stávajícími problémy a příležitostmi v Evropské unii (EU) – na naléhavou potřebu posilovat vztahy mezi občany EU a demokratickými procesy v Unii; na sdílené hodnoty míru, svobody, demokracie a vlády zákona; a na mravní a politickou zodpovědnost, kterou musí nést nejen instituce, ale i každý jednotlivý Evropan.

Lisabonská smlouva již od roku 2009 zahrnuje otevřený, transparentní a pravidelný dialog s církvemi, náboženskými společenstvími i s filosofickými a nekonfesními organizacemi mezi prameny primárního práva (Čl. 17, SFEU). Dnešní vrcholná schůzka náboženských vedoucích představitelů je desátou v pořadí setkání, která předseda Barroso zavedl v roce 2005.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, křesťanská církev s půl milionem členů v Evropě, nedávno v Bruselu otevřela svou kancelář při Evropské unii a vyhledává příležitosti sloužit Evropskému společenství prostřednictvím jejích politických a institucionálních orgánů, spoluprací s mezinárodními neziskovými organizacemi, náboženskými organizacemi a občanskými společnostmi.