Pozvánka na generální shromáždění žen

Pozvánka na generální shromáždění žen

První předsednictvo Církve oznámilo, že počínaje rokem 2014 se bude každých šest měsíců konat generální shromáždění žen.

Ženy a dívky starší osmi let se budou každých šest měsíců účastnit shromáždění vždy v sobotu před generální konferencí Církve. Tato shromáždění budou vést předsednictva Pomocného sdružení, Mladých žen a Primárek pod vedením Prvního předsednictva.

Dříve měly dospělé ženy a dospívající dívky vždy vlastní shromáždění ­– generální shromáždění Mladých žen před dubnovou generální konferencí a generální shromáždění Pomocného sdružení před říjnovou generální konferencí.

Historicky první generální shromáždění žen se bude konat v sobotu 29. března 2014. Toto shromáždění nabídne příležitost shromáždit se v duchu celosvětového sesterství a vyslechnout si poselství členů Prvního předsednictva a generálních presidentek Pomocného sdružení, Mladých žen a Primárek.

První předsednictvo povzbudilo prostřednictvím dopisu určenému církevním vedoucím sestry, včetně sester jiného vyznání, aby se tam, kde to vzdálenost umožňuje, sešly ke sledování přenosu tohoto shromáždění v místním církevním sborovém domě.

V České republice budou sestry toto shromáždění sledovat ze záznamu v rámci sledování dubnové generální konference o víkendu 12.–13. dubna.