Požehnání pro celé generace – Konference žen území Evropa

Požehnání pro celé generace – Konference žen území Evropa

9. září 2014 se v době od 19:00 do 21:00 hodin (středoevropského času) shromáždí po celé Evropě ženy starší osmi let, aby si od místních a celosvětových církevních vedoucích vyslechly poselství lásky a inspirace. Mezi řečníky budou sestry z Evropy a navštěvující generální autority. Shromáždění povede starší M. Russell Ballard, který se těší na setkání se sestrami nejrůznějšího věku a původu.

José A. Teixeira, president území Evropa, uvedl:

„Setkání s těmito sestrami bude pro nás zvláštní výsadou. Je příležitostí ocenit jejich jedinečné dary a talenty. Sestry udávají cíl a směr ve svých rodinách, poskytují vnímavost a službu svému okolí a dodávají sílu a soudržnost národům.“

Sestra Silke Langnerová, která na konferenci rovněž promluví, k tomu dodala:

„Síla žen a jejich schopnost vést pocházejí z darů, které jim dává Bůh, aby vedly generace a žehnaly jim. Na tom, o čem den za dnem přemýšlíme a co děláme, záleží; má to vliv nejen na nás samotné, ale i na každý život, kterého se dotkneme a jejž ovlivníme.“

Průběh tohoto shromáždění bude vysílán z německého Offenbachu a bude ho možné sledovat ve sborových domech a kaplích Církve po celé Evropě. Všechny ženy starší osmi let jsou zvány, aby se shromáždily v příslušných kaplích podle pokynů místních církevních vedoucích.