Požehnání plynoucí z každotýdenní Nedělní školy

Zjistěte, jak vypadají nedělní bohoslužby Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Mormoni věří, že důležitou součástí nedělních církevních bohoslužeb jsou společná setkání v Nedělní škole.
Zjistěte, jak vypadají nedělní bohoslužby Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že Nedělní škola je důležitou součástí nedělních církevních bohoslužeb. Pro Svaté posledních dnů je Nedělní škola příležitostí k tomu, aby studovali Boží slovo, navzájem se povzbuzovali a společně se učili a uctívali Boha.

Jak Nedělní škola zapadá do bohoslužby Svatých posledních dnů?

Nedělní škola Svatých posledních dnů se koná každou neděli a trvá přibližně 40 minut. Členy Nedělní školy jsou všichni členové Církve ve věku 12 let a více. (Viz Příručka 2: Správa Církve [2010], 12.1.) Nedělní škola obvykle probíhá po shromáždění svátosti, které je pro Svaté posledních dnů hlavní částí nedělní bohoslužby. Mládež a dospělí se většinou rozdělí do různých tříd Nedělní školy, kde se učí tak, aby to nejlépe odpovídalo jejich věkové skupině. (Viz Příručka 2: Správa Církve, 12.4.)

Jak Nedělní škola vypadá?

K účasti v některé z několika tříd Nedělní školy, která je typickou součástí bohoslužby Svatých posledních dnů, jsou zváni všichni dospělí. Mnozí dospělí navštěvují třídu Nauka evangelia, která se zaměřuje na studium písem Svatých posledních dnů, včetně Bible a Knihy Mormonovy. Některé kongregace také nabízejí třídu Zásady evangelia, která se zaměřuje na výuku základních pravd evangelia, nebo jiné volitelné kurzy, jako je například třída Manželství a vztahy v rodině.

Během oné části bohoslužby Svatých posledních dnů, která je věnována Nedělní škole, učí obvykle učitel nebo učitelka předem připravenou lekci z církevní příručky. Členové třídy jsou povzbuzováni, aby se dělili o své myšlenky a postřehy, které získali při vlastním studiu písem doma a které se týkají tématu lekce. Obvykle se na začátku a na konci Nedělní školy pomodlí a mohou si zazpívat i náboženskou píseň.

Na Nedělní školu dohlíží vedoucí církve Svatých posledních dnů na místní i celosvětové úrovni. Vedoucí Svatých posledních dnů na místní úrovni organizují předsednictvo Nedělní školy, které má na starost studium a výuku v příslušné kongregaci. (Viz Příručka 2: Správa Církve, 12.5.) Podobně vedoucí Svatých posledních dnů organizují na celosvětové úrovni Generální předsednictvo Nedělní školy, které dohlíží na Nedělní školu v Církvi a na studium a výuku evangelia po celém světě. (Viz „General Auxiliaries“, churchofjesuschrist.org.)

Jak mohu získat další informace?

Chcete-li získat další informace o nedělních bohoslužbách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů nebo zjistit, jak můžete bohoslužbu navštívit v oblasti svého bydliště, navštivte stránky pojdtekekristu.org.