ČASNÁ PŘIPRAVENOST

Mapa území Evropa

„Ale jste-li připraveni, nebudete se báti.“ (NaS 38:30)

Příprava na nouzové nebo obtížné situace nám může pomoci zůstat v bezpečí a pociťovat větší jistotu. Díky své připravenosti také dokážeme v případě nějaké pohromy nebo nečekaných událostí uspokojit své vlastní potřeby, potřeby své rodiny i potřeby druhých. Využijte následující materiály a zdroje k tomu, abyste se vydali na cestu k dosažení časné připravenosti, nebo abyste na této cestě vytrvali.

  • Podívejte se na video biskupa Waddella „Bude chléb“, které lze zhlédnout níže
  • Seznamte se s tímto tématem prostřednictvím toho, že si přečtete skládaný leták Časná připravenost
  • Při práci na svém plánu využívejte příručku Časná připravenost – Příručka
  • Pravidelně navštěvujte místní portál zaměřený na sociální péči a soběstačnost, abyste zjistili, jaké místní zdroje, které vám mohou pomoci, máte k dispozici

Biskup W. Christopher Waddell: ‚Bude chléb‘