Poselství územních vedoucích

Pánovo nekonečné působení

Vyzývám vás, abyste si zaznamenávali, jak ruka Páně působí ve vašem životě, a abyste s tím začali zpětně tak daleko, jak jen si dokážete vzpomenout

Pánovo nekonečné působení
Starší Mark G. Stewart, Spojené království
Starší Mark G. Stewart, Spojené království územní sedmdesátník, území Evropa-sever

Důležitý moment na mé osobní cestě k Ježíši Kristu má svůj původ ve výzvě presidenta Henryho B. Eyringa (1), v níž své posluchače vybídl, aby jednali.

Řekl: „Žehnám vám, abyste každý den, když v modlitbě požádáte o to, aby vám bylo dáno najevo, kde onoho dne zasáhla do vašeho života ruka Boží, žehnám vám, abyste si to uvědomili, aby vám to bylo zřejmé, abyste viděli, že On vás vede a pozvedá a že vás zná.“

Výzva, abychom si ‚každý den vědomě zaznamenávali ruku Páně ve svém životě‘, na mě velmi zapůsobila.

p3

Výzvu jsem přijal a pořídil si nový pastelově modrý zápisník, který se stal drahocenným osobním záznamem zachycujícím chvíle, kdy jsem ve svém životě viděl ruku Páně. Netušil jsem, jak zásadním se tento malý pastelový zápisník ukáže na mé pokračující cestě, na níž jsem hledal Ježíše Krista.

Když jsem vzpomínal na chvíle, kdy jsem ve svém životě vnímal ruku Páně, připomněl se mi zážitek, který se mi stal, když mi bylo jedenáct let. Měl jsem nehodu, při které jsem si poranil slezinu. Byla nezbytná hospitalizace a před operací půst od jídla a pití, který se zdál být nekonečný. Zejména si vybavuji, jak jsem byl v brzkých ranních hodinách v obrovské místnosti a cítil se zranitelný a osamělý. Tiše jsem se modlil o pomoc, aby se má úzkost a znepokojení zmírnily.  Během velmi krátké doby přišla zdravotní sestra a nabídla mi kostku ledu zabalenou v bavlněném obvazu, kterou jsem mohl cucat. Úleva a osvěžení mi připadaly jako velkolepá hostina. Ale co je důležitější, rozpoznal a vnímal jsem ruku Páně.

p4

V oné nemocniční posteli se naplnil verš z Žalmů. Tu noc „hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne“. (2) I když se to může zdát nepodstatné, moje snaha prosit a uplatnit víru byla zodpovězena. Nejenže jsem pocítil fyzickou úlevu, ale rovněž jsem pocítil, že ON mě zná.

Nemohu zde vyprávět každý příběh, který jsem si do svého pastelově modrého zápisníku zaznamenal, ale objevil se pravidelný vzorec. Když prosím, věřím, že obdržím, (3) a vnímám Pána, můj vztah s Ním se posiluje. Tento vzorec mě vedl a nadále vede skrze onemocnění, zkoušky, zoufalství a bolest.

p5

Téma FSY na rok 2022 (4) tento vzorec dokonale popisuje. S mojí manželkou Ailsou jsme měli tu čest zúčastnit se v roce 2022 konference FSY pro oblast Manchesteru a Skotsko. Byli jsme svědky toho, jak se tento vzorec projevuje v životě mnohých účastníků. Jedna mladá žena přijela na konferenci FSY s mnoha obtížnými otázkami a vůbec nečekala, že budou všechny zodpovězeny. Se slzami radosti popsala, že během této akce zaměřené na Krista získala odpověď na každou ze svých otázek. Věděla, že On ji zná. Tato mladá žena byla nedávno povolána, aby Mu sloužila v Německé misii Frankfurt.

Apoštol Petr nás vyzval: „Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás.“ (5)

p5

Vyzývám vás, abyste si zaznamenávali, jak ruka Páně působí ve vašem životě, a abyste s tím začali zpětně tak daleko, jak jen si dokážete vzpomenout. Nadále každý den rozpoznávejte, vnímejte a přijímejte působení Mistra přinášejícího uzdravení, hvězdy jasné a jitřní, Toho, jenž je ve všem, nade vším, skrze všechno a kolem všeho. (6)

Miluji Ho, ctím Ho a spoléhám na Něj, protože si vzpomínám na mnohé chvíle, kdy jsem dostal osobní potvrzení, že mě zná a má mě rád.

Ve jménu Ježíše Krista, amen


Poznámky:

1. Henry B. Eyring, „A steady, upward course“, zasvěcující shromáždění na Univerzitě Brighama Younga-Idaho, září 2001.
2. Žalm 34:4.
3. Viz Matouš 21:22.
4. Viz Přísloví 3:5–6.
5. Viz 1. Petrova 3:15.
6. Viz Kolossenským 1:17.