Tvorba panenek pro UNICEF

Tvorba panenek pro UNICEF

V srpnu jsme se se sestrami z Pomocného sdružení setkaly v Třebíči na večeru pro ženy a společně jsme dokončovaly panenky, které jsme vyráběly pro UNICEF – Dětský fond OSN, který se věnuje pomoci dětem, jež jsou v tíživé životní situaci. Panenky, které jsme vyrobily, UNICEF prodá a peníze takto získané věnuje tam, kde je to potřeba.

Prací, do které se zapojilo dvanáct sester, se nám společně podařilo zhotovit 11 panenek. Každá sestra přispěla ke společné práci tak, jak jí to čas a zručnost dovolily. Tělíčka pro panenky ušily a vycpaly dopředu sestry, které umí šít na šicím stroji. Na našem setkání jsme malovaly obličeje, šily šaty a vyráběly vlásky.

Bylo také potřeba každou panenku vyfotit a fotku vlepit do jejího rodného listu. Každá práce byla důležitá a těšilo nás strávit spolu čas a využít naše schopnosti pro dobrou věc. Teď už se těšíme, že panenky najdou své kupce, aby tak naplnily účel svého stvoření 😊.