Oznámeny nové členky generální komise Mladých žen

Oznámeny nové členky generální komise Mladých žen

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila jmenování dvou nových členek generální komise Mladých žen, které budou pomáhat uspokojovat celosvětové potřeby této organizace. Devítičlennou generální komisi Mladých žen budou tvořit čtyři členky z Utahu, kde se nachází ústředí Církve, a pět dalších žen, které žijí v Africe, Brazílii, Japonsku, Peru a v New Yorku.

„Toto je pro nás velká změna a jsme velmi nadšené,“ řekla sestra Bonnie L. Oscarsonová, generální presidentka Mladých žen, na schůzce, která se konala na Chrámovém náměstí a jíž se účastnily také sestra Linda K. Burtonová, generální presidentka Pomocného sdružení, a sestra Rosemary M. Wixomová, generální presidentka Primárek. Sestra Oscarsonová byla povolána generální presidentkou Mladých žen na generální konferenci v dubnu 2013.

„Byly jsme požádány, abychom se zkusily podívat na naši komisi a na to, jak by měla vypadat. Měly jsme pocit, že již nadešel ten správný čas,“ řekla sestra Oscarsonová a vysvětlila, že technologie, jakou jsou například telekonference, umožní komisi být snadno v kontaktu se sestrami po celém světě.

Během oznámení minulý týden diskutovaly vedoucí pomocných organizací o změnách v komisích, o nadcházejícím pololetním generálním shromáždění žen, které je naplánováno na 29. března 2014 a kterého se zúčastní jak ženy, tak dívky, a o novém internetovém školení vedoucích.

K novým členkám generální komise Mladých žen patří Carmela Melero de Hookerová, Lima, Peru; Leslie Pope Laytonová, Sandy, Utah; Denise Posse Lindbergová, Draper, Utah; Dorah Mkhabelaová, Soweto, Jihoafrická republika; Janet Matthews Nelsonová, Brooklyn, New York; M. Lúcia Silvaová, São Paulo, Brazílie; Susan Saxton Taggartová, Salt Lake City, Utah; Rosemary Thackerayová, Orem, Utah; a Megumi Yamaguchiová, Nagoya, Japonsko.

„Stále jsem ohromena, ale zároveň poctěna tou výsadou být součástí tohoto historického oznámení,“ řekla sestra Megumi Yamaguchiová. „Myslela jsem si, že se budu muset přestěhovat do Utahu, ale jsem potěšená a nadšená z toho, že budu moci podporovat program Mladých žen přímo zde v Japonsku.“

Mluvila o své lásce k mladým ženám a o tom, jak jsou posilovány skrze svůj vztah s Bohem a díky programům Církve. „Modlím se o to, aby všechny mladé ženy na světě věděly, kdo jsou, a aby byly silné díky každodennímu rozmlouvání s Bohem a výživě z písem.“

„Je to výsada a požehnání být povolána ke službě,“ řekla sestra M. Lúcia M. Silvaová, která vyjádřila obdiv nad programem Mladých žen. „Program je velmi aktuální a připravený na míru našim mladým ženám,“ řekla sestra Silvaová. Poznamenala, že to byl „velmi neobvyklý“ pocit obdržet toto nové povolání prostřednictvím videokonference. „Mladé ženy na celé zemi budou požehnány tím, že mají své vedoucí blíže u sebe,“ řekla.

„Nyní je mou nadějí pomoci komisi lépe porozumět situaci a potřebám mladých žen v Africe,“ řekla sestra Dorah Mkhabelaová. „Mé povolání je úžasné, ale náročné, a to kvůli oné zodpovědnosti, která s tím přichází,“ řekla sestra Mkhabelaová. „Na své povolání nahlížím jako na příležitost růst a, na druhou stranu, poskytovat nápady, které pomohou programu Mladých žen v naší oblasti.“

„Podle mě jde o velkou příležitost, kdy se latinskoamerické ženy budou moci dělit s komisí o zkušenosti, výzvy, silné stránky, naděje a svědectví ještě otevřenějším způsobem,“ řekla sestra Carmela M. de Hookerová. „Ráda bych vyjádřila svou nejhlubší vděčnost za toto nové povolání,“ řekla sestra Hookerová. Vyjádřila nadšení z toho, že může být součástí této historické změny v generální komisi Mladých žen. „Víme, že mladé ženy čelí obtížným situacím a podmínkám.“

„Přemožená pokorou, nadšená a vyděšená“ – tak se cítila sestra Janet Matthews Nelsonová ve chvíli, kdy ji starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů povolal. „Je vskutku úžasné pomyslet na to, co všechno může toto znamenat pro program Mladých žen,“ řekla sestra Nelsonová, která pochází z Utahu, ale již 30 let –kromě tří let strávených v Německu – žije v New Yorku. Těší se na to, že bude moci vnést do komise „jiný náhled na věc“.

Ženy v generální komisi mají za úkol pomáhat generálnímu předsednictvu Mladých žen uspokojovat potřeby celosvětové Církve tím, že se setkávají se členy ve své oblasti, procházejí studijní osnovy a další materiály pro členy a poskytují k nim svá doporučení, pracují ve výborech a na projektech a na základě pověření od generálního předsednictva poskytují školení a podporu.

Komise Mladých žen začaly působit v roce 1880, kdy byla generální presidentkou Mladých žen sestra Elmina Shepherd Taylorová. První komise měla 24 členek.