Kniha Mormonova odpovídá na otázky duše

  O čem je život?

  Kniha Mormonova

  Podívejte se, jak na otázku účelu života odpovídají Kniha Mormonova, žijící prorok a obyčejní lidé.

  Podívejte se, jak na otázku účelu života odpovídají Kniha Mormonova, žijící prorok a obyčejní lidé.

  Pascal a Laura Gagginiovi vysvětlují, čemu věří ohledně účelu života.

  Smrt někoho blízkého je v životě kohokoli smutné a těžké období, ale když víme, co se stane poté, co zemřeme, může nám to pomoci vyléčit onen smutek, který prožíváme. Prostřednictvím Vzkříšení Ježíše Krista budeme moci žít znovu v dokonalém těle se všemi svými blízkými.

  Přečtěte si 2. Nefiho 2 a Almu 12, abyste se dozvěděli více o rozhodnutích, odpovědnosti a vykoupení.

  Získejte výtisk zdarma | Přečtěte si ji na internetu

  Přečtěte si proslov ‚Celestiální manželství‘ od staršího Uchtdorfa