(Ne)plodnost a Boží ruka v našem životě

Petra Ambrožová

Dotek

Možná stejně jako já hledáte odpovědi na to, co se to děje. Proč stále nepřichází to, co si přejete. Vnitřně cítíte, že máte spravedlivé přání mít děti, vždyť i Bůh si to přece přeje. V dokumentu Rodina – prohlášení světu se píše: „První přikázání, které dal Bůh Adamovi a Evě, se týkalo jejich možnosti být rodiči jakožto manžel a manželka. Prohlašujeme, že přikázání, které Bůh dal svým dětem, aby se množily a naplnily zemi, je stále v platnosti.“ Proč jsou věci tak, jak jsou? Každý z nás si potřebujeme nalézt odpovědi od Boha pro náš konkrétní život. Proto zde nebudu vyjmenovávat možná řešení této situace, protože každá situace je jedinečná, ale ráda bych ukázala sílu evangelia v našem životě, když čelíme této výzvě.

Vnitřně mě to velmi bolelo, protože jsem chtěla naplňovat poslání, které jsem cítila hluboko uvnitř, že je moje nejdůležitější poslání tady na Zemi, ale nemohla jsem. Cítila jsem se nepochopená a ublížená. Věřím, že některým z vás, které to čtete, to můžete cítit úplně stejně. I proto jsem se rozhodla napsat tento článek. Věřte, že na to nikdy nejste samy. Bůh o vás ví, miluje vás a přeje si pro vás skutečné štěstí a radost. Omlouvám se, že nemluvím k vám mužům, ale věřím, že vy se s tím dokážete vyrovnat snadněji, protože vaše hlavní poslání je v lásce a spravedlivosti předsedat své rodině a jste zodpovědni za zaopatřování základních životních potřeb a ochrany své rodiny.  Díky tomu věřím, že máte dostatek trpělivosti a lásky k Pánovu načasování, že děti zkrátka přijdou, a mezitím se soustředíte na jiné záležitosti. Ovšem u zodpovědností manželek se v dokumentu Rodina – prohlášení světu píše: „Matky jsou v prvé řadě zodpovědny za péči o své děti.“ I proto se nás to tak moc dotýká, protože Bůh nás tak skutečně stvořil. My to cítíme a přejeme si naplňovat toto poslání.

Prosím všechny manžely, snažte se své ženy podporovat a projevovat jim svou lásku tak nejvíc, jak to dokážete. Potřebujeme to od vás a v tomto období speciálně moc. Také vás prosím, usilujte o osobní inspirace, co vy můžete změnit. Buďte otevřeni tomu, že možná vás Bůh vybídne také ke změně. V současné době se hovoří, že v polovině případů je příčina neplodnosti u ženy a v polovině případů u muže. Satan útočí na muže i ženy a rozhodně to není žádná „ostuda“, když se tato nová situace v našem životě objeví. Je to jen jedna z dalších „nemocí“, která se v životě může objevit. Jak řekl Ježíš Kristus: „Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět.“ (Jan 16:33). Díky Bohu máme mnoho možností, jak uzdravovat naše tělo, mysl i duši. I můj manžel přijal tuto výzvu ke změně, když jsme zjistili u něj po dvou letech příčinu neplodnosti, a jsem za to moc vděčná. Pán i vaše manželky vás potřebují, abyste byli láskyplní manželé a tatínkové.

Vím, že Spasitel cítí naši bolest a je v tom s námi. Snaží se tuto bolest převést v útěchu, naději a pokoj. Cítila jsem, že Pán nás skutečně vede. A i když pro mě bylo někdy těžké získat osobní zjevení a inspiraci kvůli mnohým obavám a negativním pocitům, vždy Jeho ruka dokázala prostoupit do mého života a vnést onu naději, kterou jsem potřebovala. Velkou sílu mi dodávalo mé patriarchální požehnání, několik kněžských požehnání na útěchu a uzdravení a půst, kde mi Bůh několikrát řekl, že budeme mít děti.

Snažila jsem se porozumět Božímu plánu pro náš život a tomu, co mám v danou chvíli dělat, abych pociťovala smysl a naplnění v mém životě. Uvědomila jsem si, že je tu stále neméně důležitá role, která je k dispozici hned, a to starat se o svého manžela a náš domov. To mě velmi naplňovalo. Dále jsem cítila, že se mám připravovat na svou roli být mámou, ať už na těhotenství, porod či mateřství a dávalo mi to pocit, že už se mohu „účastnit“ této nové role ihned. Cítila jsem, že to je vlastně velké požehnání, že mi Bůh dal možnost se lépe připravit a že to není jen pasivní čekání, ale že lze využít každý čas v náš prospěch. Cítila jsem, že se mohu připravovat fyzicky, psychicky i duchovně. Věnovala jsem se i dalším záležitostem, ke kterým nás vybízí prorok, apoštolové a písma a vždy mi to přineslo potřebný pokoj a naplnění.

Vím, že Bůh je s vámi v každý okamžik, i když ho možná zrovna necítíte. Věřím, že vám pomůže překonat toto období s potřebnou láskou a pokojem. A pokud by vám Bůh v osobním zjevení sdělil, že ve smrtelnosti mít děti nebudete, vím, že přesto vás moc miluje a že vás zahrne všeobjímající láskou a povede vás naplněným životem. Pokud vám však vnesl pokoj, že to přijde, následujte Jeho rady a On vás povede. Vím, že Bůh a Ježíš Kristus skutečně žijí a jsou tu pro nás stále, aby nám pomohli v našem životě s čímkoli, co potřebujeme, a abychom mohli cítit Jejich lásku, kterou tak moc potřebujeme.