Následuj Spasitele a usměj se

Aneta Bočková

Úsměv

Jedna z mých nejoblíbenějších částí z Knihy Mormonovy je, když Ježíš Kristus žehná lidem ve Staré Americe. Představuji si veškerou tu radost, kterou všichni museli pociťovat během toho, co viděli Spasitele. Mám tuto část obzvlášť ráda, protože se detailně zmiňuje o Ježíšově úsměvu.

„A když Ježíš promluvil tato slova, přišel opět k učedníkům svým; a vizte, modlili se k němu neochvějně, bez ustání; a on se na ně opět usmál…“ (3. Nefi 19:30)

Během svého života nás Spasitel vyzval k různým činům: „Pojď, následuj mne“ (Matouš 19:21), „kažte evangelium mé“ (Nauka a Smlouvy 50:14), „miluj bližního svého jako sebe samého“ (Matouš 22:39) atd. Jednu z jeho opakovaných výzev je i tato: ,,Pročež, buďte dobré mysli a nebojte se, neboť já, Pán, jsem s vámi…“ (Nauka a Smlouvy 68:6).

Jako členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů bychom měli být schopni si udržet náš pozitivní postoj a ,,s úsměvem hled[ět] vstříc příštím dnům,“ (Přísloví 31:25), i když naše okolnosti nemusí být zrovna ty nejlepší. V Bibli nalezneme spoustu dalších zmínek týkajících se úsměvu:

„Srdce veselé obveseluje tvář, ale pro žalost srdce duch zkormoucen bývá.“ (Přísloví 15:13)

„Srdce veselé očerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti.“ (Přísloví 17:22)

V dnešní době je vědecky prokázané, že úsměv léčí, je nakažlivý a pro naše těla zdravý, a tak udělejme něco pro sebe, své zdraví a taky pro naše okolí a zkusme se o trochu více usmívat.