Náměty na sledování a studium generální konference

Jan Pohořelický, člen vysoké rady

Dívka v trávě

Zde je několik námětů, jak se můžete připravit na sledování nastávající generální konference a následně studovat a použít myšlenky a poselství z této konference ve svém životě:

 1. Modlete se za všechny řečníky a za našeho proroka.
 2. S modlitbou si připravte „otázky vaší duše“.
 3. Naslouchejte proslovům a zaznamenávejte si nabádání od Ducha Svatého (i myšlenky, které nás zrovna napadnou).
 4. Při opakovaném studiu proslovů z generální konference se můžete zaměřit na následující oblasti:
  • výzvy všech řečníků
  • zaslíbení a požehnání
  • varování pro dnešní dobu
  • učení Ježíše Krista
 5. Vytvořte si plán, jak budete následovat výzvy proroka v následujících 6 měsících.
 6. Jednejte podle tohoto plánu.

President Russell M. Nelson na závěr dubnové konference v roce 2018 uvedl: „Nabádám vás, abyste během příštích šesti měsíců často – a opakovaně – studovali poselství z této konference. Svědomitě se zaměřte na to, jak je můžete začlenit do rodinných domácích večerů, do výuky evangelia, do rozhovorů s rodinou a přáteli, a dokonce i do rozhovorů s těmi, již nejsou naší víry. Mnoho dobrých lidí zareaguje na pravdy, kterým jsme byli na této konferenci učeni, pokud jim je nabídneme s láskou. A vaše touha být poslušní se posílí, když budete pamatovat na to, co jste během uplynulých dvou dnů pociťovali, a když nad tím budete přemítat.“1

Již starodávný prorok Samuel učil, že čím více se ponoříme do písem a nasloucháme proroctví svatých proroků, tím více se zvětšuje naše víra a schopnost činit pokání a tím se mění naše srdce.2

Následujme jeho rady a naslouchejme již tento víkend žijícím prorokům a jejich poselstvím.


 1. Pojďme všichni vpřed, president Russell M. Nelson, Generální konference, duben 2018
 2. Helaman 15: 7-8