Na Universitě Brighama Younga promluvila představitelka Církve adventistů sedmého dne

Na Universitě Brighama Younga promluvila představitelka Církve adventistů sedmého dne
Salt Lake City, 13. února 2015 –

Dr. Ella Smith Simmonsová, místopředsedkyně Generální konference Církve adventistů sedmého dne, promluvila 12. února 2015 ke studentům, pedagogům a představitelům University Brighama Younga v rámci série přednášek na téma Víra, rodina a společnost o důležitosti vzdělání ve spravedlivé společnosti.

„Zdá se, jako bychom stále hledali onu správnou rovnováhu v obcích, kde žijeme, a v našem sousedství a ve svých vztazích,“ řekla Simmonsová posluchačům shromážděným v sále Varsity Theater ve studentském středisku Wilkinson Student Center. Areál university v Provu ve státě Utah navštívila se svým manželem Nordem Simmonsem, který před odchodem do důchodu působil jako středoškolský učitel. Vlastníkem a provozovatelem university je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

„Jistě se všichni shodneme na tom, že spravedlnost je důležitá jak z hlediska morálky, tak z hlediska politiky,“ řekla Simmonsová. „Pravděpodobně bychom se nedomnívali, že v této otázce existuje nějaká výjimka, a tvrdili bychom, že spravedlnost je také důležitým duchovním pojmem. Můžeme mít různé názoru na podstatu, východiska a oprávněné uplatňování spravedlnosti, ale jejím jádrem je respekt k jednotlivci.

Západní filozofové obecně považují spravedlnost za jednu ze základních ctností, jež jsou nutnou podmínkou řádu a organizace v mezilidských vztazích a budování a udržování stabilní politické společnosti,“ vysvětlila.

Simmonsová řekla, že vzdělání založené na náboženství je v dnešní společnosti důležité. „Možná toto je jedna z nejdůležitějších funkcí, kterou nábožensky založené vzdělání v dnešním světě má – vysvětlovat podstatu lidství světu, kterému se nedostává porozumění, zatímco se snaží všechno relativizovat a činí tak z čistě lidské a značně světské perspektivy. A ačkoli by to tak nemělo být, vzdělání má někdy silnější vliv než církev a rodina.“

Simmonsová řekla, že je třeba, aby lidé, kteří v nábožensky založeném vzdělání zastávají vedoucí pozice, byli nápomocni pedagogům ve veřejném sektoru poskytováním učebních pomůcek, obsahu a metodik.

Simmonsová se také během své návštěvy universitního areálu v Provu setkala s pedagogy a představiteli University Brighama Younga a prohlédla si universitní sbírku biblí. Před tím se ještě v Salt Lake City setkala s vedoucími Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a prohlédla si Humanitární středisko Církve, Náměstí sociální péče a Knihovnu rodinné historie.