Na generální konferenci Církve ke zmatení jazyků nedošlo

Na generální konferenci Církve ke zmatení jazyků nedošlo

Každého půl roku se věrní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a její příznivci z celého světa shromažďují, aby sledovali generální konferenci Církve a naslouchali jejím poselstvím. Zatímco miliony věřících konferenci, která se konala 5.–6. října 2013, vnímají jako příležitost k duchovnímu rozjímání a budování přátelských vztahů, stovky tlumočníků se několik týdnů před konferencí připravovaly na spoustu práce, která je čekala.

Organizace spojených národů používá šest úředních jazyků. Evropský parlament pracuje ve 20 jazycích. Na generální konferenci Církve spojilo své síly přes 800 tlumočníků z řad placených profesionálů i dobrovolníků v celosvětové snaze o to, aby bylo možné její průběh sledovat v 94 jazycích v televizním a rozhlasovém vysílání, pomocí satelitu a na internetu. Díky jejich službě mohlo více než 98 procent členů Církve sledovat alespoň jedno konferenční zasedání ve svém vlastním jazyce.

Konference se koná v církevním ústředí v Salt Lake City v Utahu ve Spojených státech a její součástí jsou proslovy presidenta Církve a jejích dalších předních představitelů.

Tlumočníci se setkávají v Salt Lake City nebo v jedné z několika desítek překladatelských kanceláří v ostatních částech světa.

Také tlumočníci a překladatelé v České republice pracovali ve dne v noci, aby stihli dokončit velké množství projektů. Pro pracovníky překladatelské kanceláře představuje konference jedno z nejhektičtějších období v roce. Martin Prachař, vedoucí české překladatelské kanceláře, k tomu dodává: „Ve dne v noci pracují již mnoho dní před konferencí, aby stihli připravit vše potřebné, a pak zpravidla ještě celý víkend tlumočí jako dobrovolní tlumočníci. Bez podpory dalších ochotných bratrů a sester, kteří se k nim o konferenčním víkendu přidávají, by toto nebylo možné – a také ne bez podpory rodiny.“

Tlumočení generální konference vyžaduje velké dovednosti a pečlivou přípravu. Všichni tlumočníci jsou nejen rodilými mluvčími češtiny a zkušenými členy Církve, ale také se od nich očekává, že budou dokonale ovládat tlumočení a správnou výslovnost a rovněž budou vykazovat citlivost k duchovním záležitostem. Profesionální i duchovní příprava je zcela klíčová.

Do češtiny se generální konference tlumočí již mnoho let. Zpočátku ji tlumočili dobrovolníci přímo v Salt Lake City, přičemž mnozí z nich byli bývalí misionáři, kteří nebyli rodilými mluvčími. V roce 2009 Církev zřídila tlumočnické studio v překladatelské kanceláři Církve v Jičíně a říjnová konference 2009 byla první konferencí, kterou tlumočili výhradně čeští tlumočníci. „Byl to pro nás úžasný zážitek. Byli jsme trochu nervózní, ale díky duchovní a přátelské atmosféře jsme na to brzy zapomněli,“ vzpomíná Michal Hanzal, který se jako překladatel a tlumočník podílel na všech generálních konferencích od té doby. „Každý z našich tlumočníků obětuje hodně času a energie, abychom zprostředkovali česky mluvícím členům a přátelům Církve – kteří žijí nejen v České republice – povznášející duchovní zážitek. Tlumočíme živě, což znamená, že kvůli časovému posunu jsme na nohou až do ranních hodin. Ale to pro nás není překážkou, je to zkrátka inspirující, povznášející a velmi duchovní příležitost, jak můžeme sloužit svým bratrům a sestrám,“ řekl Michal Hanzal. Jeho kolega, Jakub Tměj, k tomu dodává: „Je to skutečně výsada podílet se jednou za půl roku na této práci. Většina členů Církve by také byla překvapena, kdyby věděla, kolik práce probíhá ‚v zákulisí‘ a jak velké prostředky Církev vynakládá na to, aby co nejvíce jejích členů mělo možnost vyslechnout si nebo si přečíst slova proroků a apoštolů v rodném jazyce.“

V celosvětovém měřítku se na generální konferenci začalo tlumočit na říjnové konferenci roku 1961, kdy Salt Lake City navštívilo několik duchovních z jiných denominací z různých zemí, aby si vyslechli inspirovaná poselství předních představitelů Církve. Tehdy se začalo tlumočit pouze ve čtyřech jazycích – v němčině, holandštině, samojštině a španělštině. Od té doby téměř s každou další konferencí počet jazyků narůstá. Naplňuje se tím Janovo proroctví z Nového zákona, že v posledních dnech bude evangelium kázáno „všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu“ (Zjevení 14:6).

Jednotlivé proslovy z poslední generální konference můžete poslouchat nebo zhlédnout zde. Proslovy si můžete rovněž stáhnout do počítače nebo mobilního zařízení. Český text bude k dispozici během dvou týdnů.