Na čem pracují čeští členové a vedoucí Církve Ježíše Krista a jak se zapojit

„Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40)

Pomoc

NA ČEM PRACUJEME

  • Vytvoření kontaktní linky pro uprchlíky. V nejbližších dnech bude vytvořena linka pomoci a příslušné telefonní číslo předáno církevním vedoucím v postižených oblastech. Na toto číslo, které budou obsluhovat členové krizového výboru kůlu hovořící mimo jiné ukrajinsky nebo rusky, budou moci volat přímo uprchlíci a domluvit se zde na konkrétní formě pomoci.

 

  • Informovanost. Velmi intenzivně je řešen způsob, jak sdílet všechny potřebné informace (jak směrem ke členům, tak i veřejnosti) a rychle a flexibilně tyto informace upravovat. Informace, které jsou nyní veřejně dostupné, jsou momentálně spravované ústředím z Frankfurtu.

CO TEĎ POTŘEBUJEME – JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT

  • HLEDAT UBYTOVÁNÍ. Místa zabezpečovaná státem jsou plná, kapacity docházejí. Je potřeba hledat další možnosti. Volné byty, jednotky, které by bylo možné předělat, přetvořit, využít (s využitím prostředků z humanitárního fondu Církve).

 

  • Přátelství, zařazení. Toto je přidaná hodnota pro členy Církve. Rozdíl, proč mají přijít zrovna sem. Protože u nás jim může být poskytnuto přátelství, pomoc se zařazením se do společnosti jak v Církvi, tak v obci atd. Čeští Svatí jim mohou poskytnout duchovní zázemí a jistoty, útěchu, povzbuzení a posilu.

 

  • Dobrovolníky ochotné se zapojit do organizace, koordinace, hledání zdrojů a informací apod. Máte chuť pomáhat? Hlaste se u koordinátora ve své jednotce a vyplňte on-line formulář, který 5. března rozesílal tajemník kůlu a který najdete zde:

https://forms.gle/rMXNNceMG2HsiRGi6.

 

  • Příspěvky do fondu postních obětí a Humanitárního fondu Církve. Z fondu postních obětí se pomáhá členům Církve, z Humanitárního fondu se pomáhá i nečlenům. Vedoucí v kůlu i ve sborech a odbočkách mají přímý přístup k oběma fondům a mohou tak poskytovat pomoc rychle a efektivně. Přispívat můžete kdykoli, stejným způsobem, jako když se platí desátky – v hotovosti nebo na účet.

 

  • Informace. Pro poskytování aktuálních informací je potřeba nejdříve tyto informace shromáždit. Podělte se o to, co děláte, o vaše nápady, o vaše zkušenosti. Máte pro nás informace? Pomáháte už nějak? Informujte nás.

 

  • Modlitby a půst jsou neustále mocné nástroje pomoci, kterými může přispět každý z nás. Je to stejně ceněná pomoc jako jakákoli jiná forma pomoci.

„Velice si ceníme vaší ochoty ,truchliti s těmi, kteří truchlí; ano, a utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotřebí, a státi jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech‘. (Mosiáš 18:9.) Ať už pomáháte jakkoli – svým časem, talentem, hmotnými statky, duševní útěchou, porozuměním, ochotným srdcem či modlitbou, Pán si vašeho úsilí nesmírně cení a my také. Děkujeme vám,“ ocenila úsilí všech členů národní ředitelka komunikace Hana Šnajdarová.

„Bratři a sestry, v neposlední řadě ještě jedna výzva: mysleme také na své vlastní duchovní a fyzické zdraví, upevňujme své svědectví, šiřme světlo v těchto těžkých dnech, abychom byli připraveni být nástrojem v rukou Božích. Pán je s námi a je připraven nám pomáhat, když budeme připraveni my sami,“ uzavírá Michal Hanzal, člen předsednictva kůlu.