Moje cesta k Bohu

Marie Jordánová, Kunovice u Uherského Hradiště, Česká republika

Marie Jordánová

Ve svých 12 letech jsem se odklonila od Boha a šla dál cestou ateisty – nebyl to žádný problém, v té době byl v našem tehdejším socialistickém zřízení ateismus podporován. Odklonila jsem se proto, že se mi nedostávalo uspokojivých odpovědí na mé otázky a navíc, některé učení se mi zdálo nepravděpodobné.

Život šel dál a časem jsem se cítila hodně nespokojená, přepracovávala jsem se, cítila se vyčerpaná. Onemocněla jsem a začala přemýšlet o smyslu života. Dozvěděla jsem se o blahodárných účincích jógy. Začala jsem navštěvovat kurz jógy a cvičení mi hodně prospívalo. Přednášky pak pomáhaly rozvoji mého ducha. Po čtyřech letech došlo u mě k zásadnímu obratu. Psal se rok 1988. Nemoc mě zasáhla natolik, že jsem cítila, jak odcházím z tohoto světa. V tu chvíli mi prolétla hlavou zoufalá otázka: „Pane Bože, co dělám špatně?“ Následující události jsou pak mým nejsilnějším svědectvím a obratem k Bohu. Najednou jsem cítila přítomnost Boží, jeho ozdravující moc a sílu, vidění, které leccos osvětlovalo.

Další dva roky byly každodenní dobou zázraků a práce na sobě, na mém duchovním vývoji. V roce 1990 přišli do naší země misionáři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která byla v minulém politickém režimu u nás v ČSSR zapovězena. Byla jsem pozvána na shromáždění a tam jsem pocítila velkou touhu být pokřtěna, měla jsem naprostou jistotu, že v tomto společenství najdu odpovědi na mé další otázky.

Dne 16. 6. 1990 jsem byla pokřtěna a následně konfirmována. Pocítila jsem silně přítomnost Ducha Svatého. Za necelého půl roku byly pokřtěny i mé dvě děti (12 a 9 let) – v ten den napadl první sníh a jiskřil v ranním slunci jako začátek něčeho nového, čistého.

Vím, že Bůh žije, jsme pro Něj vzácné bytosti, děti, které miluje. Vím, že Ježíš Kristus je náš Spasitel, přišel nám ukázat cestu lásky, jedinou cestu, která nás může dovést zpět k Bohu a věčnému pokroku. Jedině na této cestě můžeme poznat a zažít pokoru před Bohem a následné pokání, které je pak klíčem k dalším krůčkům. Vím, že Písma – Bible, Kniha Mormonova, Drahocenná perla, Nauka a smlouvy, jako i další slova novodobých proroků jsou slova Boží a Duch Svatý je největší učitel, jehož prostřednictvím můžeme písmům správně porozumět.

Vím, že Církev je vedena Ježíšem Kristem a prorok je jeho zástupcem zde na zemi a vykonává Jeho vůli. Vím, že pokud má člověk víru, dějí se zázraky a můžeme získávat svědectví o Bohu, Jeho vlivu na naše životy jako jednotlivců, a také společnosti, neustále. V Církvi jsem našla nejen odpovědi na moje tehdejší otázky, ale mnohem, mnohem víc. Také vím, že nic na světě není dokonalé, protože žádný člověk dokonalý není a ani nemůže být. Cesta k Bohu není o dokonalosti, ale o snaze následovat příklad Ježíše Krista, cesty „úzké a přímé“. Bůh zná naše srdce.

O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista, amen.