Mohu přispět na církevní internetové stránky pro svou zemi?

Mohu přispět na církevní internetové stránky pro svou zemi?

Poselství územních vedoucích

BOOM-Hans_200x250.jpg

Starší Hans T. Boom, Nizozemsko
Územní sedmdesátník


Územní sedmdesátník

Žijeme v úžasné době. Stále rychleji cestujeme do vzdálených míst a jsme v neustálém kontaktu s lidmi z celého světa. Ze světa, který nám kdysi připadal obrovský, ale od kterého nás nyní dělí jediné kliknutí myší.

Když jsem sloužil na misii v Anglii, trvalo to nejméně týden, než mé dopisy dorazily domů. Mnohé zprávy už nebyly aktuální, ještě než si je někdo stačil přečíst. Zasedání generální konference jsme mohli sledovat až po několika měsících na velkých obrazovkách v kapli, z videokazet opatřených titulky. Zatelefonovat domů na Den matek nebo na Vánoce bylo drahé, a někdy i nemožné. Během velmi krátké doby se toho tolik změnilo!

Je těžké si představit, jak žili ti, kteří před nás předešli. Co si asi pomysleli Kristovi učedníci na hoře v Galileji, když jim po svém vzkříšení předal tento pokyn: „Protož jdouce, učte všecky národy.“ (Matouš 28:19.) Toto božské pověření bylo znovu dáno v této dispensaci, v NaS 84:62, a v obecném smyslu se týká každého člena Církve v dnešní době: „Vizte, vyslal jsem vás, abyste svědčili a abyste varovali lid, a přísluší každému člověku, který byl varován, aby varoval bližního svého.“(NaS 88:81).

Toto pověření se bezpochyby zdálo být nad lidské síly – a je tomu tak i nadále. V dnešní době však máme k dispozici více nástrojů než kdy předtím. Elektronická dálnice internetu je při plnění tohoto pověření velkou pomocí.

Vím, že jako členové Církve máme všichni touhu sdílet evangelium s druhými. Pro některé z nás je snadné dělit se s přáteli o své myšlenky, a jiní jsou zas požehnáni odlišnými dary.

Všichni vyhledáváme příležitosti k tomu, abychom se o toto poselství mohli podělit. Nejpřirozenějším způsobem, jak to dělat, je vyprávět druhým o tom, co jsme prožili. O tom, jak jsme se jako mladý muž nebo mladá žena měli na akci FSY nebo při nějaké jiné povznášející činnosti. O oslavě výročí našeho našeho sboru nebo naší církevní budovy. O požehnání novorozeného miminka nebo o křtu nového bratra či sestry. O odchodu na misii nebo o návratu z ní. Ale i další povznášející věci, které se nám v životě dějí, stojí za to, abychom se o ně podělili. Například to, že jsme získali nějaký titul nebo hodnost, nebo nějaký jiný výjimečný úspěch jsou skvělé věci, o kterých můžeme druhým říct.

O to všechno a o mnohé další se můžeme podělit na místě, kterému se říká „národní stránky“ na církevních internetových stránkách pro naši zemi. Zde může každý získat inspiraci prostřednictvím toho, že si přečte o našich zkušenostech. Když o tom přemýšlím, napadá mě NaS 65:4, kde se píše: „Modlete se k Pánu, vzývejte svaté jméno jeho, oznamujte podivuhodná díla jeho mezi lidmi.“ I v našem životě se projevují Jeho podivuhodná díla. Můžete přispět tím, že něco napíšete a pošlete to týmu, který má na starost církevní stránky pro vaši zemi. Takto můžeme přispívat všichni a společně se těšit z povznášejících zážitků a svědectví druhých.