Misionářská služba

Missionsdienst

Sloužit Pánu jako misionář je posvátnou výsadou. Tato služba přináší věčná požehnání jak člověku samotnému, tak těm, kterým slouží (viz Nauka a smlouvy 18:14–16). V rámci povolání na misii můžete být pověřeni učit evangeliu, podporovat práci církevních oddělení či jednotek nebo sloužit místním lidem.

Další informace ohledně misionářské služby získáte zde:

Jaké typy misií existují?

Každé [misionářské] pověření je vedeno zjevením, takže je přizpůsobeno misionáři i potřebám Božích dětí.[1] Člověk může sloužit buď mimo domov, nebo z místa svého bydliště.

Misie mimo domov

 • Mladí muži a mladé ženy
  Svobodní muži (ve věku 18–25 let) a svobodné ženy (ve věku 19-29 let) slouží v přidělené misii po dobu 18–24 měsíců. Viz Všeobecná příručka, 24.2.1. (v angličtině)
 • Ženatí členové a svobodné ženy ve věku 40 a více let
  Ženatí členové a svobodné ženy ve věku 40 a více let mohou být v případě, že nemají děti závislé na jejich péči, povoláni jako misionáři z řad starších členů. Obvykle slouží 6–23 měsíců. Viz Všeobecná příručka, 24.2.3.  (v angličtině)

Misie v místě bydliště

 • Mladí muži a mladé ženy
  Někteří mladí misionáři jsou pověřeni službou v Církvi a ve svém okolí, zatímco žijí doma. Obvykle slouží 6–23 měsíců. Viz Všeobecná příručka 24.2.2. (v angličtině)
 • Muži a ženy ve věku 26 a více let
  Muži a ženy ve věku 26 a více let mohou být povoláni jako misionáři z řad starších členů zaměření na službu. Obvykle slouží 6–23 měsíců. Viz Všeobecná příručka, 24.2.3. (v angličtině)

Klikněte zde a seznamte se s Příklady příležitostí pro misionáře zaměřené na službu v území Evropa.


[1] Všeobecná příručka, 24.2 (v angličtině)