Ohlédnutí za podzimní konferencí Pomocného sdružení a Mladých žen

„Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.“  – Jan 14:27

Takto znělo téma podzimní konference Pomocného sdružení a Mladých žen, která proběhla 29. září 2018 ve středisku kůlu v Praze. Získat nejen pokoj a načerpat nové duchovní síly sem přijely sestry ze všech koutů našeho kůlu a rozhodně neodjížděly s prázdnou. I přes nabitý program jsme si všechny společně vychutnávaly Ducha plnými doušky a užívaly si sdílené přátelství.

Jak bývá zvykem, dopolední část se věnovala duchovní stravě. Sestra Marcela Audrlická, druhá rádkyně v kůlovém předsednictvu Pomocného sdružení, se s námi na začátek podělila o to, jak lze čelit obavám a překonávat je. Sestra Dana Vitová, presidentka Pomocného sdružení, nám připomněla, že pokud budeme činit díla spravedlnosti, obdržíme pokoj v tomto životě a věčný život ve světě, který přijde. A sestra Ivana Dynková, první rádkyně v kůlovém předsednictvu Pomocného sdružení, poté vydala mocné svědectví, že jsme všechny dcery Nebeského Otce, který nás miluje a je s námi i v těch nejtěžších okamžicích našeho života. Hostinu zakončil president Michal Hanzal, první rádce v předsednictvu kůlu, výzvou:

„Sestry, modlete se o to, jaké je vaše poslání. Co si Pán přeje, abyste dělaly. Jak můžete budovat Jeho království – nejen v rodině, což je vaše prvořadá zodpovědnost, nejen v Pomocném sdružení, Mladých ženách nebo obecně v Církvi, ale i ve svém zaměstnání, ve škole, ve společnosti, v tramvaji (nebo v šalině), na chodníku nebo kdekoli, kde se zrovna nacházíte. Co si Pán přeje, abyste dělaly? Jak můžete pociťovat onen pokoj, který vám nabízí? A jak můžete tento pokoj a tuto radost přinášet do života i druhým? Modlete se o poznání toho, k čemu jste byly předustanoveny. Jaké dary jste obdržely? Které z nich jste již objevily a které ještě musíte objevit a rozvinout? Jaké slabosti ještě potřebujete překonat a učinit z nich silné stránky? Co vám přinese onu radost a onen pokoj? … Slibuji vám, že tak jako Otec zjevil tyto věci svému Synu Ježíšovi, zjeví to i vám, svým dcerám. Ne jako svět dává, On dává vám!“

O fyzickou stravu bylo postaráno při společném obědě, kde mohly sestry vzájemně sdílet svá kuchařská umění. A na sdílení talentů došlo hned vzápětí při společném projektu služby pro Chráněnou dílnu Daneta v Hradci Králové. Pomáhaly jsme s přípravou materiálů a výrobou vánočních dekorací a dárků, které budou v dílně dál zpracovávat. Činností bylo mnoho, takže každý mohl přiložit ruku k dílu, a společně jsme odvedly pořádný kus práce.