Děti z celého kůlu se zúčastnily výroční konference Primárek

„Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme [děti] Boží.“ (Římanům 8:16.)

V parku si děti zahrály několik her.

Poslední červnovou sobotu se uskutečnila výroční konference Primárek kůlu Praha zaměřená na téma „Jsem dítě Boží“, které je tématem společného zaměstnání Primárek na tento rok. Děti, které se konference účastnily, měly příležitost si spolu hrát a učit se prostřednictvím obrázků, příběhů, divadla, her a písní. „Všechno mělo za cíl, aby si děti na vlastní kůži zažily pocit, že jsou milovanými dětmi Božími,“ řekla o akci sestra Soňa Horáková, kůlová presidentka Primárek.

Dopoledne děti strávily v církevních prostorech sboru Hradec Králové, kde se po krátké duchovní myšlence rozdělily do tří skupin. Každá skupina si poté pod vedením jedné sestry z předsednictva Primárek kůlu, rodičů a učitelek Primárek připravila scénku. První skupina zahrála příběh ze současnosti o chlapci a misionářkách, druhá skupina starozákonní příběh o stvoření světa a třetí skupina předvedla příběh o Abinadim a Almovi z Knihy Mormonovy.

Dramatizace příběhu o Abinadim a Almovi z Knihy Mormonovy.

„Na konferenci jsem hrál při scénce Nefitu, který se dal pokřtít. Těším se, až to nebude jenom jako, ale až mě tatínek pokřtí doopravdy,“ popsal svůj zážitek Samuel Hanzal (6) z Liberce.

Následně děti nacvičovaly píseň Děti Otce Nebeského a po obědě se vydaly do blízkého parku, kde pro ně byly připravené hry. Závěrečnou částí programu byla návštěva loutkového divadla Drak. Děti s rozzářenýma očima sledovaly velké loutky, které se předváděly v okolí divadla, a užily si také jízdu na ručně poháněném dřevěném kolotoči.

Nácvik písně Děti Otce Nebeského.

„Moc se mi tam líbilo. Líbila se mi moc cesta vlakem s mojí kamarádkou a kamarádem a jak jsme dělali divadlo. Taky jsem tam potkala kamarády, které jsem dlouho neviděla,“ popsala konferenci Alžběta Kamarádová (8) ze sboru Uherské Hradiště.

Sestra Horáková shrnula konferenci těmito slovy: „Jsem vděčná za to, že jsem se mohla podílet na této krásné události. A jsem vděčná všem, kteří přivezli děti a tím podpořili naši snahu učit je evangeliu Ježíše Krista. Z radosti a nadšení, které jsme mohli pociťovat, a z vzácných momentů, kdy jsme se učili slovu Božímu, vím, že Duch Svatý byl s námi.“

Momentka před ukončením konference.