Kancelář při Evropské unii – mormonský apoštol čestným hostem v Bruselu

Kancelář při Evropské unii – mormonský apoštol čestným hostem v Bruselu

Starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů byl 18. března čestným hostem u slavnostní večeře uspořádané při příležitosti nedávného otevření Kanceláře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii v Bruselu. Mezi účastníky byli náboženští vůdci, představitelé mezinárodních nevládních neziskových organizací a další významní hosté. Večeři pořádal starší José A. Teixeira, president církevního území Evropa.

Během dne se starší Christofferson setkal v budově Evropské komise s paní Katharinou von Schnurbeinovou, poradkyní presidenta Evropské komise Josého Manuela Barrosa pro oblast církví, náboženských organizací a sdružení a filozofických a nenáboženských organizací. Během schůzky vyjádřil starší Christofferson uznání za snahu Evropské unie při usilování o to, aby církve přispívaly k tvorbě evropské legislativy a aktivně se do tohoto procesu zapojovaly. Také znovu zdůraznil ochotu Církve Ježíše Krista být aktivní součástí této důležité práce.

Církev, která má své evropské ústředí v německém Frankfurtu, s velkým odhodláním úzce spolupracuje s institucemi Evropské unie na otázkách týkajících se víry, rodiny a náboženské svobody a svobody vyznání, aby mohla podpořit a zajistit to, aby se všem lidem v Evropě i na celém světě dostalo požehnání evangelia. Bruselská kancelář Církve při Evropské unii bude vyhledávat příležitosti, jak sloužit evropským občanům skrze politické a institucionální orgány Evropské unie, a bude přitom spolupracovat i s mezinárodními nevládními neziskovými organizacemi, náboženskými společnostmi a občanskými sdruženími.

„Vážíme si institucí Evropské unie a jejich pravidel souvisejících s náboženskou svobodou a svůj vztah s Evropskou unií bereme velmi vážně. Chceme pomáhat tím nejlepším možným způsobem. Jako Církev dobře rozumíme tomu, co to znamená být pronásledován, a proto si tak moc vážíme důležitosti náboženské svobody,“ řekl starší D. Todd Christofferson během svého proslovu na slavnostní večeři. Starší Teixeira k tomu dodal: „Církev jako instituce nepodporuje, neprosazuje ani neodsuzuje žádné politické strany, kandidáty či platformy. Ponecháváme si však právo vyjadřovat se nestranně k otázkám, jež mají podle našeho přesvědčení významný dopad na společnost či morálku nebo které přímo ovlivňují zájmy Církve.“

Francesco Di Lillo, nově jmenovaný ředitel Kanceláře, se těší na příležitost spolupracovat s úředníky EU i se zástupci občanské společnosti na společných otázkách. Řekl: „Církev a jejích 15 milionů členů po celém světě neustále vyhledávají příležitosti, jak sloužit a jak spolupracovat s městy a obcemi. V jednom našem článku víry se píše: ‚Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.‘ Má kancelář bude vyhledávat příležitosti k prosazování této zásady, a budeme se snažit činit tak v partnerství s těmi, kteří s námi sdílí společné hodnoty a zájmy.“