Jak probíhá stáž v kanceláři Církve při Evropské unii v Bruselu? Zeptejte se Sanny

Jak probíhá stáž v kanceláři Církve při Evropské unii v Bruselu? Zeptejte se Sanny

Sanna Brandenburgová (Nizozemsko) – vlastní zkušenost

Sanna Brandenburgová (Nizozemsko) – vlastní zkušenost

Francesco Di Lillo, Brusel

Sanna Brandenburgová nedávno dokončila stáž v kanceláři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii v Bruselu. Má bakalářský titul z politologie, mezinárodních vztahů a organizací z nizozemské Leidenské univerzity. Jako absolventka z řad Svatých posledních dnů považovala stáž za možnost doplnit si svá studia a příležitost těsně spolupracovat se členy Církve.

Mohla byste říci něco málo o sobě a o tom, proč jste se rozhodla ucházet o stáž v Kanceláři Církve při Evropské unii?

Mohla byste říci něco málo o sobě a o tom, proč jste se rozhodla ucházet o stáž v Kanceláři Církve při Evropské unii?

Sanna: Když jsem byla na univerzitě ve druhém ročníku, zjistila jsem, že je možnost ucházet se o stáž v Kanceláři Církve při Evropské unii v Bruselu.  Tato možnost mě zaujala, protože bych tak mohla získat relevantní praktické zkušenosti nad rámec teoretického základu, kterého se mi dostalo během studia. Navíc jsem měla radost z toho, že bych mohla pracovat pro Církev. Když jsem dostudovala, tak jsem se této příležitosti stát se stážistkou v Kanceláři Církve při Evropské unii chopila.

Sanna:

Mohla byste popsat, jak v kanceláři probíhá běžný den?

Mohla byste popsat, jak v kanceláři probíhá běžný den?

S.: Typický pracovní den začíná v 9:00 a obvykle končí v 17:00. Pracovala jsem na mnoha projektech. Často bylo zapotřebí pracovat déle než obvyklou pracovní dobu. V pondělí jsem začínala dříve, protože jsem musela připravit program jednání na schůzky našeho týmu, projít si program Evropského parlamentu na nadcházející týden a informovat tým o schůzkách, jichž jsme se měli účastnit. Od pondělí do čtvrtka většinou probíhaly schůzky Komise v Evropském parlamentu, na něž někteří členové našeho týmu, včetně mě, pravidelně chodili. 

S.:

Řekla jste, že jste pracovala na určitých projektech. Mohla byste se o nich zmínit podrobněji?

Řekla jste, že jste pracovala na určitých projektech. Mohla byste se o nich zmínit podrobněji?

S.: Mým úkolem bylo řídit každotýdenní schůzky zabývající se programem jednání. To znamená, že jsem musela sledovat internetové stránky Evropské unie a některých externích zdrojů a informovat se o současných politických otázkách a významných akcích, jichž by se naše kancelář mohla zúčastnit. Jednalo se hlavně o otázky, které se dotýkaly náboženské svobody. To rovněž zahrnovalo sledování důležitých schůzek delegací a výborů. O těch jsem musela podávat zprávy.

S.:

Dalším zajímavým úkolem bylo sledování návrhu určité směrnice, na které pracovala naše kancelář. Mým úkolem bylo provést průzkum ohledně toho, kteří členové Evropského parlamentu hlasovali pro, a kteří hlasovali proti. Tento projekt mi znovu připomněl, jak velký Evropský parlament je. Díky seznamu, který jsem vytvořila, získala Kancelář představu o tom, které členy Evropského parlamentu by mohlo být nejlepší kontaktovat kvůli určitým otázkám.

Další projekty zahrnovaly naprosto odlišnou řadu úkolů – například organizování akcí. Něco takového jsem předtím příliš často nedělala. Zahrnovalo to celou řadu různých úkolů – kontaktování hotelů a restaurací za účelem zajištění vhodných prostor, doporučení vhodného rázu dané akce a vytipování vhodných hostů, kteří mají být pozváni. Součástí toho bylo rovněž řízení komunikace uvnitř našeho týmu. Jednou z akcí, na něž mám nejlepší vzpomínky, byla večeře pořádaná při příležitosti udělení ocenění za podporu rodinných hodnot. Církev toto ocenění každoročně uděluje prostřednictvím své Kanceláře při Evropské unii organizacím a/nebo jednotlivcům, kteří se věnují ochraně rodinných hodnot.  Měli jsme příležitost rozeslat pozvánky, uvítat hosty a být hostiteli i některých úředníků Církve, jako například staršího Kearona, presidenta území Evropa, sestry Burtonové, generální presidentky Pomocného sdružení, či sestry Oscarsonové, generální presidentky Mladých žen. Opravdu nás velmi potěšilo, že jsme se s nimi mohli setkat osobně.  Aby to bylo ještě zajímavější, dostal náš tým také za úkol zorganizovat rozhovory a spolupracovat s filmaři. Při přípravě této akce jsme měli mnoho úkolů, ale spolu s týmem Kanceláře se nám podařilo vše úspěšně zvládnout.

Co bylo vaším největším zážitkem?

Co bylo vaším největším zážitkem?

S.:  S ohledem na získávání nových dovedností, zkušeností a přátel mělo vše stejnou důležitost.  Doba, kterou jsem strávila v Kanceláři Církve při Evropské unii, rozhodně stála za to! Každý, kdo by chtěl využít této příležitosti se takové stáže zúčastnit, by měl zůstat alespoň dva měsíce, aby své stáže využil na maximum. Já jsem měla to štěstí, že jsem zde mohla působit měsíce tři.

S.:

Děkujeme, Sanno!

Děkujeme, Sanno!

Kancelář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii přispívá k úsilí Církve budovat vztahy s jednotlivými vládami. Zaměřuje se na záležitosti týkající se víry, rodiny a náboženské svobody či svobody vyznání a spojuje své síly s ostatními církvemi a organizacemi s cílem podporovat a zajišťovat to, aby všichni lidé mohli svobodně uplatňovat svou víru a náboženství. Jestliže jste studentem magisterského nebo vyššího studia a zároveň členem Církve, který má zájem o záležitosti EU, mezinárodní vztahy a náboženskou svobodu či svobodu vyznání a chce se dozvědět více o možnosti absolvování stáže v Kanceláři Církve při Evropské unii, napište prosím na adresu EUOffice@ldschurch.org.

Kancelář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii přispívá k úsilí Církve budovat vztahy s jednotlivými vládami. Zaměřuje se na záležitosti týkající se víry, rodiny a náboženské svobody či svobody vyznání a spojuje své síly s ostatními církvemi a organizacemi s cílem podporovat a zajišťovat to, aby všichni lidé mohli svobodně uplatňovat svou víru a náboženství. Jestliže jste studentem magisterského nebo vyššího studia a zároveň členem Církve, který má zájem o záležitosti EU, mezinárodní vztahy a náboženskou svobodu či svobodu vyznání a chce se dozvědět více o možnosti absolvování stáže v Kanceláři Církve při Evropské unii, napište prosím na adresu EUOffice@ldschurch.org.