Jak probíhá stáž v kanceláři Církve při Evropské unii v Bruselu?

Jak probíhá stáž v kanceláři Církve při Evropské unii v Bruselu?

Rozhovor s Rakel Nilssonovou
Francesco Di Lillo

Kancelář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii přispívá k úsilí Církve budovat vztahy s jednotlivými vládami v rámci Evropské unie. Kancelář, která sídlí v belgickém Bruselu, se zaměřuje na záležitosti týkající se víry, rodiny a náboženské svobody či svobody vyznání a spojuje své síly s ostatními církvemi a organizacemi s cílem podporovat a zajišťovat to, aby všichni lidé mohli svobodně uplatňovat svou víru a náboženství.

Rakel Nilssonová, která je členkou Církve a ve švédském Helsingborgu získala bakalářský titul v oboru mezinárodních vztahů, nedávno v bruselské Kanceláři Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii dokončila stáž.

Mohla byste říci něco málo o sobě a o tom, proč jste se rozhodla ucházet o stáž v Kanceláři Církve při Evropské unii?

Mohla byste říci něco málo o sobě a o tom, proč jste se rozhodla ucházet o stáž v Kanceláři Církve při Evropské unii?

Rakel: Jak jste už zmínil, mám bakalářský titul z mezinárodních vztahů, ale v tomto oboru zatím nemám mnoho praxe, a tak když mi náš biskup řekl o možnosti této stáže, pomyslela jsem si, že by to pro mě byla dobrá příležitost osvěžit si své mezinárodní dovednosti a zjistit, zda se tomuto oboru chci věnovat i nadále.  Mezinárodní vztahy a mezikulturní výměny mě vždy zajímaly. Na budování mostů mezi různými kulturami, názory, stanovisky a přesvědčeními je něco velmi přitažlivého. Také mě zaujala možnost strávit několik měsíců v Bruselu.

Rakel:

Mohla byste popsat, jak v kanceláři probíhá běžný den?

Mohla byste popsat, jak v kanceláři probíhá běžný den?

R.: Nevím, zda mohu říci, že by v této kanceláři byl nějaký den běžný. Protože jsme závislí na tom, co se děje ve zbytku Bruselu, je těžké si vytvořit nějaký všední program. Součástí mé pracovní náplně byla účast na zasedáních různých výborů Evropského parlamentu, psaní zpráv, příprava na schůzky, účast na akcích, práce na výzkumu a mnohé další. Někdy jsem na všem výše zmíněném pracovala během jediného dne. Myslím, že při práci v takovéto kanceláři je důležité být přizpůsobivý, protože plány na daný den se mohou v okamžiku změnit, což mě bavilo.

R.:

Řekla jste, že jste pracovala na určitých projektech. Mohla byste se o nich zmínit podrobněji?

Řekla jste, že jste pracovala na určitých projektech. Mohla byste se o nich zmínit podrobněji?

R.: Pracovala jsem na mnoha různých projektech. Jedním z nich bylo například sledování probíhající diskuse mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí a Radou Evropy ohledně navrhované směrnice pro vstup občanů třetích zemí do EU. Začala jsem tím, že jsem podívala do procedurálních spisů, které se nacházejí na internetových stránkách parlamentu, abych se seznámila s historií navrhované směrnice, poté jsem tento dokument zanalyzovala, vyslechla jsem diskuse ve výboru parlamentu a kontaktovala jsem kancelář zpravodaje, abych si ujasnila některé věci a seznámila se s prognózami. Zajímá mě, jak bude tato směrnice nakonec vypadat.

R.:

Dále jsem se například zapojila do činnosti Evropské platformy proti náboženské netoleranci a diskriminaci (EPRID), jejíž je Kancelář Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při EU součástí. Pomáhala jsem s přípravou snídaně, kterou platforma pořádala pro asistenty členů Evropského parlamentu, a účastnila jsem se schůzí této platformy.

Co bylo vaším největším zážitkem?

Co bylo vaším největším zážitkem?

R.: Myslím, že takovéto zážitky byly tři:

R.:

1. Jedné akce v Evropském parlamentu se účastnil i předseda a velvyslanec komisaře Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu a my jsme měli to štěstí, že jsme mohli uspořádat recepci na jejich počest. Potěšilo mě, že jsem dostala možnost se na tomto procesu podílet plánováním a organizací zmíněné recepce, což mě velmi bavilo. Byl to náročný úkol, ale i skvělá příležitost k růstu a poznání něčeho nového.

2. Starší Patrick Kearon z předsednictva území Evropa se na půdě Evropské komise zúčastnil setkání na vysoké úrovni s náboženskými představiteli. Zapojila jsem se do procesu přípravy staršího Kearona na toto setkání. Byl to příjemný zážitek, protože jsem mohla lépe poznat účastníky tohoto setkání a organizace, které zastupují. Nejvíce na mě však zapůsobil příklad služby a křesťanské lásky, který projevil starší Kearon. Na to nikdy nezapomenu.

3. Celkově to, že jsem mohla být v Bruselu, jednom z míst, kde se střetávají politikové z celého světa, a že jsem se mohla účastnit zasedání Evropského parlamentu a komise a schůzek na velvyslanectvích, kde se jednalo o podpoře náboženské svobody. Mnoho pro mě znamenají také lidé, se kterými jsem se setkala, a to, co jsem se naučila. Tato zkušenost je k nezaplacení a ničeho nelituji.

Děkuji vám, Rakel!

Děkuji vám, Rakel!

Jestliže jste studentem magisterského nebo vyššího studia a zároveň členem Církve, který má zájem o záležitosti EU, mezinárodní vztahy a náboženskou svobodu či svobodu vyznání a chce se dozvědět více o možnosti absolvování stáže v Kanceláři Církve při Evropské unii, napište prosím na adresu EUOffice@ldschurch.org.

Jestliže jste studentem magisterského nebo vyššího studia a zároveň členem Církve, který má zájem o záležitosti EU, mezinárodní vztahy a náboženskou svobodu či svobodu vyznání a chce se dozvědět více o možnosti absolvování stáže v Kanceláři Církve při Evropské unii, napište prosím na adresu