Jak pomáhají čeští členové a vedoucí Církve Ježíše Krista

Pomoc

Členové Církve Ježíše Krista v České republice následují jakožto učedníci Pána Jeho příklad a slouží všem potřebným, tak jako miliony našich spoluobčanů, kteří jsou členy jiných církví nebo nejsou členy žádné církve. Jakákoli pomoc se počítá. Zatímco jako členové Církve nezištně pomáhají všem bližním, kde je to potřeba, přemýšlejí také o tom, co může nabídnout specificky Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Co je tím „navíc“, co nikdo jiný poskytnout nemůže? Domníváme se, že v tuto chvíli je to koordinovaná pomoc primárně těm „nejbližším bližním“ – tj. členům Církve Ježíše Krista a jejich přátelům – a to jak pomoc hmotná, tak především duchovní a duševní. A proto se nyní v rámci koordinovaného úsilí budou čeští Svatí snažit zabezpečit útočiště a pomoc primárně pro bratry a sestry, kteří do Česka přicházejí či budou přicházet z odboček a sborů (kongregací) z oblastí, které jakkoli postihl válečný konflikt. Čeští církevní vedoucí mají informace o mnoha členech, kteří se se svými rodinami a přáteli chystají opustit svou vlast a můžou najít útočiště právě v českých odbočkách a sborech. Aby jim Svatí v Česku měli co nabídnout a mohli pružně reagovat, potřebují pomoc všech členů.

Co dělají členové kůlu pro zajištění pomoci členům Církve a jejich přátelům-nečlenům zasaženým válečným konfliktem? Odpovědi na tyto otázky a výzvy k osobnímu zapojení do organizování pomoci pro naše bratry a sestry naleznete níže.

CO DĚLAJÍ Svatí v Česku

 • Člen vysoké rady kůlu byl pověřen organizovat humanitární pomoc lidem prchajícím před válečným konfliktem. V každé jednotce (kongregaci) byl pověřen koordinátor pro krizové situace.
 • Byl vytvořen šestičlenný Výkonný krizový výbor kůlu, kterému předsedá člen předsednictva kůlu a jehož členem je jak bratr z vysoké rady pověřený organizováním humanitární pomoci, tak i další vedoucí a úředníci a úřednice kůlu. Výbor se schází obden a koordinuje poskytovanou i potenciální pomoc jak uprchlíkům, tak i našim vlastním členům.
 • Na úrovni území byla vytvořena Evropská rada pro reakci na krizové situace. Zástupcem ČR v této radě je výše uvedený člen vysoké rady. Tato rada se obden setkává on-line a diskutuje o potřebách i o nabídkách pomoci. President kůlu a president misie se kromě toho pravidelně účastní rady s kněžskými vedoucími z jednotlivých zemí a s vedoucími území za obdobným účelem.
 • Předsednictvo kůlu je v přímém kontaktu s presidenty kůlů v Kyjevě a Charkově. Dle jejich sdělení plánuje odejít na západ až tisíc členů Církve a jejich přátel, kteří mohou hledat útočiště i v České republice.
 • Vedoucí jsou v kontaktu také s misionářskými páry v Krakově a Košicích, které mají na starosti humanitární činnost a monitorují potřeby i příležitosti k pomoci.
 • Mezi českými členy jsou i bratři a sestry, kteří sloužili jako misionáři a misionářky na Ukrajině a mají s tamějšími obyvateli kontakty a navázané osobní vztahy. Mnozí z nich již od začátku aktivně nezištně pomáhají, včetně toho, že pomohli několika rodinám či jednotlivcům přijet do ČR, nebo je dokonce sami přivezli.
 • Z církevních prostředků byla zapůjčena dodávka za účelem převozu uprchlíků z hranic do naší země.
 • Byla vytvořena dvě „shromaždiště“, která budou sloužit jako prvotní útočiště pro uprchlíky:
  • Hotel Štamberk. I když je Hotel Štamberk a zde sídlící Cumorah Academy zaštítěn soukromou osobou a nadací, bylo toto místo již vloni zařazeno mezi tzv. outreach centra Církve (komunitní centra) v území Evropa. Toto centrum a jeho aktivity (včetně nedělních shromáždění) tak spadají pod kněžské vedení předsednictva kůlu stejně jako jiné jednotky v naší zemi. Jelikož mnoho studentů Cumorah Academy pochází z Ukrajiny, stalo se toto místo důležitým komunikačním bodem. Kapacita hotelu byla navýšena tak, aby zde mohlo v jednu chvíli být mezi 100 až 200 uprchlíky, primárně členů Církve a jejich přátel-nečlenů.
  • Druhým takovým „shromaždištěm“ se stane část nově budovaného domu pro seniory v Praze. Jde o soukromý stavební projekt, který vedou členové Církve.
  • Tato dvě shromaždiště jsou připravena dočasně poskytnout prvotní útočiště a být prvním místem, kam mohou směrovat uprchlíci z řad členů i jejich přátel-nečlenů. Jejich doprava z ukrajinských hranic přímo na tato místa je již plně zajištěna. Uprchlíci zde mohou přečkat dobu, dokud si nenajdou lepší a stabilnější místo a zázemí, kde budou bydlet. Snahou místních členů je poskytnout jim pomoc s integrací primárně do měst, kde jsou sbory a odbočky, aby tak tito uprchlíci měli zajištěnu jak sociální pomoc Církve, tak i duchovní útočiště (včetně přátelství a pastýřské služby členů a vedoucích).
 • Vedle této prvotní pomoci (dostat se do ČR a najít si střechu nad hlavou) koordinují místní Svatí také pomoc druhotnou – pomoc s hledáním zaměstnání, s oběháváním úřadů, jazykové kurzy češtiny, pomoc s hlídáním dětí (včetně denních center pro matky s dětmi) atd. Zde se fantazii meze nekladou, a i zde může přispět každý člen kůlu.
 • Pro shrnutí: Místní členové mají kontakty, znají cesty, jak uprchlíky bezpečně a efektivně dostat do ČR, a pracují na tom, aby se tak dělo. Zároveň se snaží objevovat nové způsoby a zdroje pomoci a mobilizovat své síly – včetně schopností a talentů všech členů. Každý může pomoci!
 • Kromě toho pomáhají čeští Svatí nadále i vlastním členům. Pro mnohé není to, co se nyní ve světě děje, vůbec snadné – ať již psychicky, nebo i materiálně. Proto se bude Výkonný krizový výbor kůlu, stejně jako vedoucí ve sborech a odbočkách, zaměřovat i na tuto formu pomoci.
 • Bylo zřízené také jedno centrální místo, kde každý nalezne informace o pomoci uprchlíkům v různých evropských zemích – tím místem jsou národní webové stránky www.CirkevJeziseKrista.org (sekce Europe Area Emergency Response: novinky a zprávy, potřebuji pomoc, jak mohu pomoct).