Frankfurt nad Mohanem

Iniciativa učí laické duchovní v Evropě jak pomáhat druhým během krizových situací

Program zaměřený na to, jak přistupovat k jedincům, kteří procházejí emocionální krizí, pomáhá stále většímu počtu žen a mužů, kteří dobrovolně slouží jako duchovní ve sborech a odbočkách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celé Evropě.

Úvodní kurzy a příručka k vedení diskuse, které distribuuje kancelář církevní organizace Family Services v území Evropa, jsou k dispozici ve 14 evropských jazycích.

„Program Ministering in Crisis nabízí psychosociální podporu založenou na evangeliu,“ vysvětlil starší Mark Rencher, který sloužil jako dobrovolník na plný úvazek v evropském ústředí Církve v německém Frankfurtu nad Mohanem a jehož úkolem bylo tento program spustit za pomoci místních specialistů na duševní zdraví.

„Když se setkáte s někým, kdo prochází nějakou krizí, často nevíte co říct. Tento program vás učí, co máte říct a jak se chovat k lidem, kteří mají problémy,“ dodala sestra Lizbeth Rencherová, která je akreditovanou psycholožkou s titulem Ph.D.

Program „Ministering in Crisis“ pomáhá vedoucím a členům kongregací pomáhat jednotlivcům, kteří procházejí krizovým obdobím.
Program „Ministering in Crisis“ pomáhá vedoucím a členům kongregací pomáhat jednotlivcům, kteří procházejí krizovým obdobím.

Zdůraznila, že nabízené zdroje jsou určeny laickým duchovním a nemají sloužit jako náhrada odborné pomoci. „Nejsme zde od toho, abychom nabízeli psychoterapii nebo terapeutickou léčbu. Jsme tu pouze proto, abychom druhým poskytli určitou emocionální podporu a předešli dalším škodám,“ řekla sestra Rencherová.

Evropa zažívá v posledních letech několik krizových situací v podobě tragických povodní či v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny hledajícími bezpečí. Program Ministering in Crisis se pro dobrovolníky z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří podávají pomocnou ruku potřebným, stal cenným zdrojem. „Biskupové a presidentky Pomocného sdružení nám říkají, že by si přáli, aby tyto zdroje mohli mít již dříve,“ vzpomínal starší Rencher.

V září 2021 zahájila Teresa Raposová ve třech kongregacích v kůlu Lisabon pilotní verzi projektu v Evropě. Tato poradkyně organizace Family Services pracovala v Lisabonu řadu let pro Červený kříž.

Místní vedoucí po absolvování školení hlásili, že tento program jim pomáhá pociťovat větší jistotu, když jednají se členy, kteří procházejí emocionálními obtížemi. Konkrétně měli pocit, že jsou lépe připraveni naslouchat, uznávat pocity a nabízet naději.

Krátké seznamovací kurzy byly v loňském roce nabízeny i dobrovolníkům, kteří sloužili v zaplavených oblastech. Čtyřicetičtyřstránková příručka k vedení diskuse – dostupná v albánštině, chorvatštině, dánštině, holandštině, angličtině, finštině, francouzštině, němčině, italštině, norštině, portugalštině, rumunštině, španělštině a švédštině – je na požádání rozesílána duchovním v jednotlivých kongregacích. Poradci organizace Family Service jsou navíc připraveni poskytnout úvodní školení dalším místním vedoucím, členům a dobrovolníkům.