Generální konference v dubnu 2021 proběhne pouze ve virtuální podobě

Generální konference

Kvůli pokračujícím obavám ohledně veřejného zdraví po celém světě První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo, že generální konference v dubnu 2021 proběhne pouze ve virtuální podobě.

Dubnová zasedání proběhnou podobně jako generální konference v říjnu 2020: Přenos bude vysílán z Divadla Konferenčního centra na Chrámovém náměstí; shromáždění se budou účastnit pouze ti, kteří budou promlouvat na daném zasedání, a jejich manželky či manželé; a bude použita předem nahraná hudba z předchozích generálních konferencí.

„Jako celosvětová organizace máme povinnost být dobrými občany a v souvislosti s tak jedinečným počinem, jakým je generální konference, která tradičně přivádí do Salt Lake City tisíce návštěvníků z celého světa, jednat opatrně,“ prohlásilo První předsednictvo.

Všechna zasedání konference pořádané v dubnu 2021 budou vysílána živě na stránkách broadcasts.ChurchofJesusChrist.org. Zasedání budou k dispozici také v aplikaci Knihovna evangelia, na stránkách Latter-day Saints Channel, v rádiu, v televizi a prostřednictvím dalších satelitních a digitálních kanálů. Podrobnější seznam je uveden v článku 5 Ways to Watch or Listen to October 2020 General Conference Live.