Generální konference spojuje členy a vedoucí z celého světa

Generální konference spojuje členy a vedoucí z celého světa

184. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se uskuteční o víkendu 4.–5. října 2014, spojí více než 15 milionů členů Církve z celého světa, kteří se shromáždí, aby si vyslechli své vedoucí.

Členové Církve z celého světa budou mít příležitost naslouchat proslovům generálních autorit a vedoucích pomocných organizací. Tak jako členové Církve, pocházejí i tito vedoucí ze všech koutů světa. Osm generálních autorit pochází z území Evropa.

President Dieter F. Uchtdorf vyrostl v Německu a v roce 2004 byl vysvěcen do Kvora Dvanácti apoštolů. Později, v roce 2008, ho president Thomas S. Monson povolal druhým rádcemPrvním předsednictvu. President Uchtdorf sloužil v Prvním i Druhém kvoru Sedmdesáti a také v Předsednictvu Sedmdesáti.

Biskup Gérald Caussé se narodil ve francouzském Bordeaux a v roce 2008 byl povolán do Prvního kvora Sedmdesáti. V roce 2012 byl povolán sloužit jako první rádce předsedajícího biskupa Garyho E. Stevensona.

Starší José A. Teixeira se narodil ve Vila Real v Portugalsku a v současné době slouží jako president území Evropa. Předtím, než byl mu byla v roce 2008 vyjádřena podpora jako členovi Prvního kvora Sedmdesáti, sloužil jako president Brazilské misie Sao Paulo-jih. Také sloužil jako územní sedmdesátník v území Evropa-západ.

Starší Patrick Kearon se narodil ve městě Carlisle v Anglii. Předtím, než byl v roce 2010 povolán členem Prvního kvora Sedmdesáti, sloužil jako územní sedmdesátník v území Evropa-západ. Dnes slouží jako první rádce staršího Teixeiry v předsednictvu území Evropa.

Starší David S. Baxter se narodil ve skotském Stirlingu. Než byl v roce 2006 povolán do Prvního kvora Sedmdesáti, sloužil jako územní sedmdesátník.

Starší Jörg Klebingat se narodil ve Zweibrückenu v Německu. Předtím, než byl v dubnu 2014 povolán členem Prvního kvora Sedmdesáti, sloužil jako president Ukrajinské misie Kyjev.

Starší Erich W. Kopischke se narodil v německém Elmshornu. Než mu byla v roce 2007 vyjádřena podpora jako členovi Prvního kvora Sedmdesáti, sloužil jako koordinátor Církevního vzdělávacího systému v Německu, president Německé misie Berlín a územní sedmdesátník.

Starší Francisco J. Viñas se narodil ve španělské Seville. V roce 1996 byl povolán členem Druhého kvora Sedmdesáti a poté v roce 1998 členem Prvního kvora Sedmdesáti. Předtím starší Viñas sloužil jako ředitel a koordinátor Církevního vzdělávacího systému v Uruguayi a ve Španělsku, president Argentinské misie Salta a územní sedmdesátník.

Starší Per G. Malm se narodil ve švédském Jönköpingu. Než byl v roce 2010 povolán členem Druhého kvora Sedmdesáti, sloužil jako územní sedmdesátník v území Evropa a jako president Norské misie Oslo.

Před rokem, na 183. pololetní generální konferenci v říjnu 2013, pronesl biskup Gérald Caussé, první rádce v Předsedajícím biskupstvu, ke Svatým posledních dnů z celého světa proslov nazvaný „Již tedy nejste cizinci“. Biskup Caussé mluvil o tom, jak povolání generální autority pomáhá jemu i jeho rodině vážit si „[jednoty] lidu Božího na celé zemi“.

„Díky svému povolání cestuji do mnoha zemí a mám tu výjimečnou výsadu předsedat na mnoha shromážděních. Když se dívám na různé kongregace, často vidím členy reprezentující různé země, jazyky a kultury. Jedním z úžasných aspektů naší dispensace evangelia je to, že není omezena na konkrétní zeměpisnou oblast nebo skupinu národů. Je celosvětová a univerzální,“ řekl biskup Caussé.

Církev má na celém světě více než 15 milionů členů. 8,6 milionu těchto členů žije mimo území Spojených států a z toho půl milionu v Evropě.