Generální konference – věrní evropští Svatí se těší na povzbudivá poselství o křesťanském životě

Generální konference – věrní evropští Svatí se těší na povzbudivá poselství o křesťanském životě

Věrní Svatí se těší na 185. pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jednotlivá zasedání konference budou od soboty 26. září vysílána živě z Konferenčního centra v utažském Salt Lake City ve Spojených státech.

Evropští členové a přátelé Církve se shromáždí ve sborových domech a ve svých domovech, aby si vyslechli poselství pro inspiraci a ponaučení od Prvního předsednictva a dalších předních představitelů Církve. Mnozí Svatí posledních dnů, zatímco se těší, že si vyslechnou nové proslovy, v rámci přípravy přemítají o tom, čemu se učilo na poslední generální konferenci, která se konala letos v dubnu.

„Letošní duben měl pro mě zvláštní význam, protože se mi dostalo mnoha odpovědí, které mi již dlouho dodávají odvahu,“ uvedla Marsida Veliuová z Albánie. „Dodávají mi nejen odvahu, ale také úžasný pocit pokoje.“

Rima Avanesjanová z Německa se zamyslela nad slovy staršího M. Russella Ballarda. Starší Ballard se ve svém proslovu obrátil na mladé lidi v Církvi. Jeho poselství povzbudilo Rimu Avanesjanovou k tomu, aby si vytyčila řadu cílů, na něž se chtěla do další generální konference zaměřit. „Jedna z věcí, na nichž jsem zapracovala, bylo každodenní studium písem a placení postní oběti každý měsíc. Takto jsem dosáhla rovnováhy mezi tím, že jsem dělala něco pro své osobní duchovní blaho, a mezi tím, že jsem se zaměřila na vnější možnosti, abych pomohla těm, kteří se ocitli v nouzi.“

Protože je každý člověk jedinečný, může se stát, že věřící budou odcházet z generální konference s tím, že každému z nich utkvělo v mysli nějaké jiné téma. Osobní inspirace často dovede posluchače k učení a k zásadám, které jsou pro ně v daném okamžiku obzvláště důležité. „Všechny proslovy se mi velice líbily, ale jeden z nich mě obzvláště oslovil – proslov staršího Dalea G. Renlunda,“ řekla Debbie Twiggerová ze Spojeného království, když se zamyslela nad minulou konferencí. „Slova ‚svatý je hříšník, který se nepřestává snažit‘ ve mně zanechala hluboký dojem a pomohla mi uvědomit si, že i když nejsem dokonalá, mohu se neustále snažit, abych se ve větší míře stala takovou, jako je Kristus.“

Její manžel Anthony C. Twigger dodal: „Po konferenci si rád procházím tematický rejstřík z konferenčního vydání Liahony, abych zjistil, o kterých tématech se během generální konference hovořilo nejčastěji, abych si udělal ucelený obrázek.  Jako obvykle to byl nejčastěji ‚Ježíš Kristus‘, přičemž o druhé místo se dělily ‚Usmíření‘ a ‚rodina‘.“

Členové Církve očekávají, že během 185. pololetní generální konference budou mít podobné zážitky. Někteří jsou přesvědčeni o tom, že je důležité si během konference tyto inspirující myšlenky zapisovat, aby se k nim mohli později vrátit. „Když sledujeme generální konferenci v kapli, bereme si s sebou list papíru s fotografií proroka, abychom si mohli zaznamenat slova, která na nás udělala hluboký dojem, a zapsat si, jaké kroky máme podniknout,“ podotýkají Marie-Antoinette a Charles Cuenotovi z Francie.
 
Níže je uveden rozpis jednotlivých zasedání 185. pololetní generální konference a časů jejich zahájení (všechny jsou uvedeny v místním čase platném v Salt Lake City, který je vzhledem ke středoevropskému času o osm hodin pozadu):– Sobota, 26. září, 18:00: Generální zasedání žen.
– Sobota, 3. října, 10:00: Sobotní dopolední zasedání.
– Sobota, 3. října, 14:00: Sobotní odpolední zasedání.
– Sobota, 3. října, 18:00: Kněžské zasedání.
– Neděle, 4. října, 10:00: Nedělní dopolední zasedání.
– Neděle, 4. října, 14:00: Nedělní odpolední zasedání.


Živý streamovaný přenos a další informace naleznete na stránkách www.lds.org. Úplný překlad jednotlivých proslovů bude k dispozici během několika týdnů po konferenci.