Generální konference

Generální konference

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z celého světa se dvakrát do roka scházejí v Salt Lake City na generální konferenci. Vždy na jaře a na podzim se pro členy koná šest zasedání, při kterých získávají rady a pokyny od církevních vedoucích. Tato zasedání jsou také vysílána v mnoha jazycích do celého světa. Když nejsou členové Církve shromážděni ke sledování konference, mají v neděli každotýdenní bohoslužby ve svých místních kongregacích.

Jarní shromáždění se nazývají výroční konference a podzimním se říká pololetní.

Prvním zasedáním každé generální konference je generální zasedání žen pořádané v sobotu večer týden před dalšími pěti zasedáními, která se konají vždy první víkend v dubnu a říjnu. Generální shromáždění žen je určeno pro ženy, mladé ženy a dívky z Církve starší osmi let.

V dubnu a v říjnu jsou dvouhodinová zasedání v sobotu dopoledne a odpoledne a v neděli dopoledne a odpoledne přístupná pro každého. Jedno zasedání v sobotu večer je určeno pro mladé i dospělé muže Svatých posledních dnů, kteří jsou nositeli kněžství.

Na generální konference, které se konají v utažském Salt Lake City v Konferenčním centru, jež pojme až 21 000 návštěvníků, přijíždějí Svatí posledních dnů z celého světa. Pro každé zasedání jsou k dispozici volné vstupenky; pro návštěvníky bez vstupenky jsou určeny fronty náhradníků. Pro ty, kteří se nevejdou do Konferenčního centra, jsou k dispozici další místa v prostorách na nedalekém Chrámovém náměstí.

Vzhledem k tomu, že většina z 15 milionů členů Církve se nemůže generální konference zúčastnit osobně, jsou shromáždění přenášena pomocí satelitního vysílání ve více než devadesáti jazycích do více než 7 400 církevních budov ve 102 zemích. Kromě toho Církev vysílá shromáždění živě i na internetových stránkách LDS.org, na YouTube kanálu LDS General Conference a na Mormon Channel. Členové mohou konferenci sledovat také v televizi přenosem přes kabel a další digitální kanály na stanici KSL, která sídlí v Salt Lake City, nebo na stanici BYUtv.

Na konferenci promlouvají církevní vedoucí na řadu duchovních témat. Hovoří ke Svatým posledních dnů, ale i k vládním, církevním a místním představitelům a dalším hostům. Mezi řečníky patří celosvětový vedoucí Církve, president Thomas S. Monson, a jeho rádci v Prvním předsednictvu, které je řídícím orgánem Církve. Proslovy pronášejí také členové Kvora Dvanácti apoštolů a další vedoucí.

Proslovy se většinou týkají základních zásad evangelia nebo se vyjadřují k důležitým záležitostem dnešní doby a řečníci v nich povzbuzují jednotlivce a rodiny v jejich snaze následovat Ježíše Krista.

Po skončení konference jsou proslovy zveřejněny na internetových stránkách LDS.org a jsou otištěny v církevních časopisech Ensign a Liahona, tak aby si je členové mohli přečíst a blíže prostudovat. Hudbu na jednotlivých zasedáních konference zajišťují pěvecký sbor Sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí s varhaníky, další pěvecké sbory Církve a všichni shromáždění. Hudba zdůrazňuje různá témata z evangelia.

Vedoucí Církve pořádají generální konference již od roku 1830, kdy byla Církev zorganizována Josephem Smithem. První konference se zúčastnilo přibližně 30 pokřtěných členů společně s dalšími lidmi, kteří se o Církev zajímali. V dnešní době jsou konference simultánně tlumočeny do více než 90 jazyků, od albánštiny po yapštinu, aby se vyhovělo velkému a stále rostoucímu počtu členů v mnoha zemích světa. K dispozici jsou také tlumočení do americké znakové řeči a skryté titulky.