Pátý ročník celostátní genealogické konference se letos uskuteční v Opavě

Pátý ročník celostátní genealogické konference se letos uskuteční v Opavě

Již pátý ročník celostátní genealogické konference proběhne v sobotu 10. listopadu 2018 v Opavě, a to v opavském Kulturním domě Na Rybníčku.

Tuto podzimní akci organizuje stejně jako v minulých letech Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice v součinnosti s největší celosvětovou genealogickou organizací FamilySearch. Ústředním tématem konference bude Bádání na severní Moravě a ve Slezsku, protože se letos na její přípravě podílí také Zemský archiv v Opavě.

Na co se mohou účastníci těšit? V první části vystoupí pracovníci ZA v Opavě: ředitel PhDr. Karel Müller shrne 10 let spolupráce s genealogickou společností FamilySearch, Mgr. Jiří Peterka upozorní na možnosti a úskalí genealogického bádání v Polsku a Mgr. Petr Tesař předvede digitální archiv ZA v Opavě jako nástroj pro genealogický výzkum. Z evropské centrály FamilySearch ve Frankfurtu zavítá do České republiky Dr. Dagmar Patricia Kollmeier, aby se podělila o to, co nového přináší FamilySearch genealogům. Ve druhé části obohatí program konference svými příspěvky RNDr. Alois Kleveta, který představí parádní rodokmen mlynářské rodiny s památníkem ve Vyškově, Ing. Karel Kysilka – emeritní konzulární rada v Berlíně a Varšavě – provede sondu do minulosti a současnosti Čechů v USA a RNDr. Michal Janošek, Ph.D. poskytne inspiraci zajímavým programovým zpracováním svého rodokmenu.

Genealogická konference

Na konferenci nebudou chybět tradiční workshopy: Ing. Petr Řeha nabídne minikurz čtení kurentu pro začínající genealogy a Dr. Dagmar P. Kollmeier  povede diskusi o praktickém využívání webu FamilySearch. Mezičas bude obohacen exkurzí v Zemském archivu v Opavě a při dobrém počasí je přislíbena i vyhlídka ze známé opavské věže Hláska. Je velmi pravděpodobné, že účastníky přiletí pozdravit také Tom Hrncirik, soukromý badatel z Houstonu v Texasu, který má své kořeny na Valašsku a stál u zrodu tohoto seriálu celostátních genealogických konferencí.

Více informací (včetně programu, adresy místa konání, fotogalerie z minulých ročníků, sborníků a odkazů na mediální ohlasy) naleznou zájemci na webových stránkách konference http://geneakonf.cz, kde je také nutno prostřednictvím on-line formuláře zaregistrovat svou účast do 6.11.2018.