Pro rodiče

Co budou mé děti na FSY dělat?

Tyto velké akce jsou navrženy tak, aby mládeži pomohly uplatňovat evangelium ve všech oblastech života a užít si při tom spoustu zábavy. Na FSY se budou pět dní účastnit zasvěcujících shromáždění, lekcí a činností, které jim pomohou posílit víru v Ježíše Krista a pociťovat radost a sounáležitost, zatímco žijí podle evangelia.

Na stránkách Týden v kostce a Časový rozvrh najdete činnosti, kterých se bude mládež během jednotlivých dnů na FSY účastnit. Tyto stránky jsou obzvlášť užitečné pro vás, abyste věděli, na co se dětí ptát v souvislosti s jejich zážitky a zkušenostmi!

Mládež na FSY:

 • bude trávit čas s dalšími mladými lidmi, kteří mají stejné hodnoty, a rozvíjet nová přátelství;
 • bude v prostředí, které jí pomůže pociťovat radost z evangelia;
 • se bude účastnit inspirativních zasvěcujících shromáždění a učit se naslouchat Pánu;
 • se bude učit, jak vést druhé a jak lépe komunikovat s kamarády, rodiči a dalšími lidmi;
 • se bude zapojovat do činností, které posílí jejich sebevědomí a prohloubí jejich sebedůvěru.

Jak mohu svému dítěti pomoci získat z konference FSY co možná nejvíce?

Jako rodiče můžete významným způsobem přispět k tomu, aby toho vaše děti získaly z konference FSY co možná nejvíce. Znáte jejich potřeby a víte, co nejvíce prospěje jejich růstu. Zvažte s modlitbou tyto náměty nebo vymyslete vlastní plán.

Před konferencí FSY

 • Prostudujte si brožurku Pro posílení mládeže: průvodce rozhodováním a diskutujte o tom, jak se zásady uvedené v této brožurce vztahují na účast vašich dětí na konferenci FSY.
 • Projděte si Měřítka chování na FSY.
 • Pomozte jim poznat, jaké cíle by si mohly stanovit v rámci přípravy na FSY.
 • Pomozte jim poznat, na jakých cílech by mohly pracovat během konference FSY.
 • Očekávejte podrobnější informace týkající se vaší konference – budou zveřejněny 3 měsíce před jejím začátkem.
 • Projděte si často kladené otázky, aby vaše děti přijely připravené a měly vše, co potřebují.

Během konference FSY

 • Povzbuzujte své děti, aby se do programu plně ponořily. Někdy to může trvat několik dní, než se mladí lidé cítí na FSY pohodlně a příjemně.
 • Své děti můžete kontaktovat během času ke zklidnění (většinou mezi 21:00–21:45) a zeptat se jich na konkrétní věci, které ten den prožily. Dívejte se na stránku Týden v kostce, kde najdete informace o tom, co váš syn nebo vaše dcera v jednotlivé dny dělá.
 • Pokud vám vaše děti sdělí něco znepokojivého, co se na FSY děje, povzbuďte je, ať si o tom promluví se svým rádcem či rádkyní. Také se můžete obrátit na administrátory konference. Jejich e-mail bude k dispozici na stránce Podrobnosti o konferenci nejméně dva týdny před začátkem konference.

Po konferenci FSY

 • Podpořte své děti, aby našly způsoby, jak zůstat v kontaktu s kamarády ze své skupiny FSY i po konferenci.
 • Pouštějte si album pro mládež a další písně pro mládež.
 • Nechte své děti připravit si lekci na rodinný domácí večer o některé zásadě evangelia, o které se na FSY něčemu naučily.
 • Povzbuďte je, aby vaši rodinu naučily hry a řadové tance z FSY.
 • Klaďte jim konkrétní otázky ohledně jejich zážitků a zkušeností a poskytujte jim neformální příležitosti dělit se o to, čemu se na FSY naučily.

Mladí svobodní dospělí

Znáte někoho z řad mladých svobodných dospělých, kdo by chtěl využít této jedinečné příležitosti poznat nové přátele, posílit své svědectví, rozvíjet vůdčí dovednosti a nacházet radost ve službě mládeži a Pánu? Členové místního organizačního týmu FSY jsou vybíráni z řad mladých svobodných dospělých díky své schopnosti posilovat mládež, učit nauce evangelia Ježíše Krista a motivovat druhé laskavým a povznášejícím způsobem.