Místní vedoucí

Co říkají vedoucí o konferenci FSY
President Nelson

„Žehnám vám, abyste se během této konference dozvěděli více o tom, kdo jste a jaký je váš skutečný účel.“ 

RUSSELL M. NELSON, ‚ÚVODNÍ VIDEO K FSY S PRESIDENTEM NELSONEM‘, 2023.
President Jones

„Konference FSY byla pro naši mládež skvělou příležitostí k růstu v oblasti duchovní i společenské. Měli možnost poznat se s mládeží z jiných kůlů a navázat přátelství a být úžasným způsobem vyučováni evangeliu. Rádci z řad mladých svobodných dospělých byli skvělí, naše mládež si s nimi rozuměla a vzhlížela k nim. Přijeli domů posíleni tím, co prožili.“ 

PRESIDENT JONES
President Hollist

„Na konferenci FSY se mi nejvíc líbilo to, že naší mládeži pomohla poznat, že život podle evangelia může být zábava! Mohou tančit, smát se, být s kamarády a přitom následovat Spasitele. Naučili se, že stejné činnosti, které dělali na FSY, mohou dělat i doma – mohou číst písma, modlit se či sloužit druhým. Zkušenosti z FSY jim v životě žehnají dodnes.“

PRESIDENT HOLLIST
Bishop Shapiro

„Konference FSY poskytla naší mládeži vhodné prostředí pro duchovní růst spolu s dalšími mladými lidmi, kteří mají stejná měřítka.  Nadchli se pro život podle evangelia Ježíše Krista a jsou připraveni se o toto nadšení dělit s ostatními ve svém sboru a v rodině. Všichni mladí muži nebo mladé ženy, kteří se zúčastní konference FSY a aktivně se na ní zapojují, odtud odjedou jako lepší učedníci Ježíše Krista.“ 

BISKUP SHAPIRO
President kůlu vypráví o tom, jak FSY prospělo mládeži v jeho kůlu.
President kůlu vypráví o tom, jak FSY prospělo mládeži v jeho kůlu.
A Mother's Perspective: “It was a quiet ride home, but it was a good one”

Tyto velké akce jsou navrženy tak, aby mládeži pomohly uplatňovat evangelium ve všech oblastech života a užít si při tom spoustu zábavy. Na FSY se budou pět dní účastnit zasvěcujících shromáždění, lekcí a činností, které jim pomohou posílit víru v Ježíše Krista a pociťovat radost a sounáležitost, zatímco žijí podle evangelia.

Na stránkách Týden v kostce a Časový rozvrh najdete činnosti, kterých se bude mládež během jednotlivých dnů na FSY účastnit. Tyto stránky jsou obzvlášť užitečné pro vás, abyste věděli, na co se svých dětí ptát, až se vrátí domů.

Mládež na konferenci FSY:

 • bude trávit čas s dalšími mladými lidmi, kteří mají stejné hodnoty, a rozvíjet nová přátelství;
 • bude v prostředí, které jí pomůže pociťovat radost z evangelia;
 • se bude účastnit inspirativních zasvěcujících shromáždění a učit se naslouchat Pánu;
 • se bude učit, jak vést druhé a jak lépe komunikovat s kamarády, rodiči a dalšími lidmi;
 • se bude zapojovat do činností, které posílí jejich sebevědomí a prohloubí jejich sebedůvěru.

Jaké požadavky musí účastníci splňovat?

Všichni mladí lidé, kteří se účastní FSY, musí splňovat tyto požadavky:

 • Nejpozději do 31. prosince roku, ve kterém se konference účastní, musí dosáhnout věku 14 let a 1. ledna roku, ve kterém se konference účastní, jim smí být nanejvýš 18 let.
 • Musí být ochotni dodržovat Měřítka chování na FSY.
 • Nesmí být v současné době podmíněně odsouzeni za žádný zločin ani podmíněně propuštěni.
 • Nesmí být pachateli sexuálního trestného činu, ať již byli odsouzeni, či nikoli.
 • Pokud se chcete dozvědět více o naší snaze umožnit účast všem mladým lidem bez ohledu na zdravotní postižení, podívejte se na stránku Účast osob se stravovacími omezeními, s postižením nebo se zdravotními či jinými potřebami na FSY.

Jak mohu mládeži pomoci se přihlásit?

 • Přihlašování účastníků se většinou spouští v březnu.
 • V rámci přihlašovacího procesu si můžete promluvit s mladými muži a ženami, kteří se chystají konference FSY zúčastnit, o účelu FSY, o programu a o měřítkách chování.
 • Vybídněte mladé muže a mladé ženy s láskou k tomu, aby se zúčastnili příslušné konference, a pomáhejte jim s jednotlivými kroky.

Naše mládež je přihlášená! Co teď?

Mládež se může na FSY připravovat mnoha způsoby. Zde je několik námětů:

Přeneste to domů: „Nepřestávejte jim připomínat pocity, které měli“

Jaké mám v rámci svého konkrétního povolání zodpovědnosti?