Dobrovolníci z Nadace Wallace Toronta pomáhali ve Zlíně

Dobrovolníci z Nadace Wallace Toronta pomáhali ve Zlíně

Posláním Nadace Wallace Toronta, založené před deseti lety, je sponzorovat místní vzdělávací, dobročinné a humanitární projekty v České republice a na Slovensku. Cílem sedmého ročníku dobrovolnických pracovních aktivit naplánovaných na 6.–7. září 2013 se stal Zlín a pomoc byla zaměřena na občanské sdružení „Za sklem“ podporující rodiny s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra (PAS).

V tanečním sále klubu Fortuna ve Zlíně se v pátek večer sešli dobrovolníci – členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jejich přátelé. Přítomné uvítala projektová manažerka ing. Hana Šnajdarová, zazněl zde proslov zástupce Nadace W. Toronta a zároveň nového presidenta České a Slovenské misie Jamese McConkieho a dále představila paní Marta Hrůzová-Pečeňová sdružení „Za sklem“, které zaštiťuje jako jeho zakladatelka a předsedkyně. Rovněž referovala o problémech dětí s PAS a popsala svou dlouhodobou průkopnickou snahu o zprovoznění Vzdělávacího a aktivačního centra, jež by potřebným rodinám nabídlo individuální komunikaci, pomoc a poradenství. Po promítání prezentací pracovních projektů i fotografií z minulých let a po plánování a rozdělení prací na další den následovala již tradiční a oblíbená činnost nadace – „odívání projektových triček“ (tentokrát laděných do barev města Zlína).

V sobotu 7. 9. 2013 v 8 hodin ráno zahájilo na 180 dobrovolníků práce na objektu bývalého dětského domova na Přílukách, který byl občanskému sdružení poskytnut městem Zlínem za podpory Zlínského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Svou pomoc zde v budoucnu přislíbily mimo jiné i četné soukromé subjekty; pomoci také může kdokoli jiný, např. příspěvkem na účet sdružení „Za sklem“ u FIO banky 2400263108/2010.

Spektrum dobrovolnických prací bylo velmi pestré: osekávání starých obkladů a dlažby, trhání nevyhovujících podlahových krytin, odstraňování starých nátěrů z kovových zábradlí na schodištích, odlehčování půdy od starých cihel a jejich přemisťování do přistavených kontejnerů, odstraňování staré malby ze stěn a stropů místností, demontáž starého nábytku a jeho vystěhování z budovy a nakonec úpravy jejího okolí – sečení trávy, prořezávání stromů, odstraňování náletových dřevin, vykopávání obrubníků a příprava terénu pro budoucí nové dětské hřiště. Před dokončením všech prací v 15 hodin stihli brigádníci naplnit téměř pět kontejnerů tříděným odpadem, a společně tak věnovali přes 1 000 hodin dobrovolnické práce.

Unikátním rysem těchto pracovních projektů je skutečnost, že dobrovolníci se sešli nejen z celé České a Slovenské republiky, ale i ze Spojených států amerických a dalších zemí celého světa. Věk nehrál žádnou roli, atmosféra byla prodchnuta nadšením a duchem spolupráce: pomáhali mladí, staří, ba i malé děti, každý chtěl přiložit ruku k dílu. Po nutné rekonstrukci, která tímto dnem započala, zde vznikne místo pro společná setkávání rodin, vzdělávací aktivity pro potřeby navrácení rodičů na trh práce a pro vzdělávání a relaxaci dětí s poruchami autistického spektra. Velké poděkování patří všem zúčastněným, zejména pak oběma hlavním organizátorkám – Haně Šnajdarové a Martě Hrůzové-Pečeňové.