#PřinesteSvětloSvěto

Den 3 - Ježíš uctíval svého Otce a totéž můžete dělat i vy

Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.

Matouš 5:16

Během Vánoc si připomínáme, že Ježíš Kristus je světlo světa. Letos máme úžasnou příležitost podělit se o toto světlo tím, že se rozhodneme dělat to, co dělal Ježíš Kristus. Každý den před Vánocemi se zaměříme na nějaký druh křesťanského chování či jednání a uvedeme návrhy a doporučení, jak můžeme napodobovat Jeho příklad.

  • Zúčastněte se církevního projektu služby v místě bydliště – na našich projektech jste vždy vítáni.

  • Dejte si za cíl, že se budete každý den v prosinci modlit k Nebeskému Otci na kolenou.

  • Pomozte uklidit nebo zkrášlit kostel či jinou církevní budovu.

  • Promluvte si s někým o tom, co to znamená uctívat Boha. Dejte si za cíl, že se v této oblasti zlepšíte. Navštivte chrám nebo jiné náboženské místo.


24 způsoby. Během 24 dnů.

KLIKNĚTE ZDE A STÁHNĚTE SI VÁNOČNÍ KALENDÁŘ.